Maun Suresi Anlamı, Meali Kaçıncı Sure, Kaç Ayet

Mâûn Suresi

Su, ateş, tuz çanak çömlek gibi küçük ihtiyaçlar manâsına gelen bir tabir olup tefsirciler bunu zekât diye de tercüme etmişlerdir.

Mâûn, Kur’ân-ı Kerîmin 107. sûresinin adıdır. Mekke’de nâzil olmuştur; 7 âyettir.

Meâli: (1.)“Gördün mü dini yalan sayan kimseyi? (2.) İşte o, öyle bir kimsedir ki öksüzü itip kakar; (3.) Yoksulu barındırmaya önayak olmaz. (4.) Vay haline o namaz kılanların! (5.) Ki onlar, kıldıkları namazdan habersizdirler; (6.) Yine onlar gösteriş yaparlar; (7.) Ve onlar, en basit şeyleri (veya zekâtı) dahi vermekten kaçınırlar.”