Martin Schede Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

25

SCHEDE, Martin (1883-1947) Alman, arkeolog. İstanbul’daki Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün kurucusu ve ilk müdürüdür.

20 Ekim Î883’te Magdeburg’da doğdu, Şubat 1947’de öldü. Münih, Heidelberg ve Berlin üniversitelerinde arkeoloji ve sanat tarihi öğrenimi gördü. 1909’da Leipzig Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 1910’ da Berlin Devlet Müzeleri’nde çalışmaya başladı. 1910-1913 arasında Anadolu’da Theodor Wiegand tarafından gerçekleştirilen Milet ve Didima kazılarına katıldı ve aynı dönemde Güney Anadolu’da araştırmalar yaptı. Sisam Adası’ndaki Hera Tapınağı kazılarında da çalıştı.

I. Dünya Savaşı’nda subay olarak Doğu Anadolu ve Suriye’de görev yaptı. Savaştan sonra Berlin Müzesi’n-deki görevine devam etti. Aynı dönemde Berlin Üniversitesi’nde profesör olarak dersler verdi. Daha sonra Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün İstanbul şubesinin kuruculuğu görevini üstlendi. İstanbul’a gelerek bir kitaplık oluşturmaya başladı. 1926-1928 arasında Ankara’daki Augustus ve Aizanoi’deki (Çavdarhisar) Zeus tapmaklarında kazılar yaptı, Priene kenti ile ilgili araştırmalar da gerçekleştirdi. Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün 1929’da çalışmaya başlayan İstanbul şubesi, 1930’da Türk hükümeti tarafından resmen tanındı. Yönetici olarak üstlendiği görevlerin yanı sıra Schede, Istanbuler Mitteilungen (İstanbul Haberleri) ve Istan-buler Forschungen (İstanbul Araştırmaları) adlı iki yayın dizisinin çıkmasını sağladı. Boğazköy kazılarının Kurt Bittel tarafından yeniden başlatılmasına öncülük etti.
1938’de T.Wiegand’m yerine Berlin’deki Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün müdürü oldu.

• YAPITLAR (başlıca): Antikes Traufleisten-Ornament, 1909, (“Antik Sima Bezemesi”); Die Burg von Athen, 1922, (“Atina Kalesi”); İstanbul Asarıatika Müzelerinde Yunan ve Roma Devirlerine Ait Heykeltraşi Eserler, 1928; Ayzani Kdavuzu, 1933; İznik Kılavuzu, 1933; Die Ruinen von Priene, 1934, (“Priene Harabeleri”); Der Tempel in Ankara, 1936, (“Ankara’daki Tapınak”); Ankara und Augustus, 1937, (“Ankara ve Augustus”).

• BAKINIZ: WIEGAND.