Marshall McLuhan, Quentin Fiore – Yaradanımız Medya

Yaradanımız Medya 

Medyanın Etkileri Üzerine Bir Keşif Yolculuğu

Marshall McLuhan, Quentin Fiore

Bugün sürüklendiğimiz endişe çağı, büyük ölçüde bugünümüzün gerektirdiği işlerimizi, geçmişin araç gereçleriyle dünün anlamlandırma ve kavrayışıyla yapmak için çabalayıp durmamızdandır.

İnsan, yaşam ortamına, toplumsal dramasına sabit, hiç değişmeyen bir bakış açısıyla, algılayıp anlamlandırılmayan akıldan ve zekadan yoksun tekrarlamacı bir yanıtlamayla yaklaşırsa varoluşunu sürdüremez.

Artık günün birinde dönecek yurdunuz yuvanız kalmadı.

Duyular herşeye açıktır, tedbirsizdirler, seçim yapamazlar.

Biçim = İşlem

Biçim kopyalandığında işlev elde edilemez.

Matbaa bir kopyalama aracıdır.

Düşünceyi kopyalamakla düşünce üretilemez.

Profesyonel olmak, kişiyi ortamın ürünü yapar.

Bugünün gençleri bir hedef istemiyor, rol istiyorlar.

 

Homeros (Cahil miydi) ?

Greklerin şiiri

Onların şiir dediği şey de bizim şiir demekle kastettiğimizden başta aşağı farklı bir şeydir.

Greklerin poetik ifadeleri bir kolektif psişenin ve aklın ürünüydü. (s. 113)

Batı sarsıp da uyandırdığında Doğu’yu, siz hâlâ karanlıkta uyukluyor olacaksınız. (Joyce)

Hakikati ancak silen el yazabilir. (Eckart)

Çeviren: Ünsal Oskay

Turkuvaz Kitap, 2006


Marshall McLuhan