Marshall Hall Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HALL, Marshall (1790-1857)

İngiliz, hekim. Refleks fizyolojisi üzerinde öncü çalışmalar yapmıştır.

18    Şubat 1790’da Nottingham yakınlarındaki Basford’da doğdu, 11 Ağustos 1857’de Brighton’da öldü. 1812’de Edinburgh Üniversitesi’nden tıp diplomasını alıp, iki yıl kadar Edinburgh Kraliyet Hastanesi’nde çalıştıktan sonra Paris, Berlin ve Göttingen tıp fakültelerinde deneyimini artırdı. 1816-1826 arası Nottingham’da, o tarihten 1853’e değin Londra’da serbest hekim olarak büyük ün kazanan Hail, 1832’de Royal Society’ye üye seçilmişse de, sinir fizyolojisine ve refleks harekete ilişkin görüşlerine en büyük eleştiri bu kuruluştan gelmiştir.

Önceleri kan dolaşımı konusunda araştırmalar yapan ve 1831’de, kanın kılcal damarlar aracılığıyla dokulara ulaştığını gösteren Hall’ün tıp tarihindeki önemi, refleks harekete ilişkin çalışmalarından kaynaklanır. 1832’den başlayarak yirmi beş yıl boyunca bu konuyu araştıran Hail, refleksi omuriliğin temel fizyolojik işlevlerinden biri olarak tanımlayan ilk araştırıcılardan biridir. Başı kesilmiş bir yılanın gövdesine uyarı verildiğinde gövdenin kıvrıldığını, ancak omurilik çıkarıldığında ya da zedelendiğinde uyarıya yönelik bu refleks yanıtın ortadan kalktığım gözlemleyen Hall’e göre, omurilik, bağımsız birer “refleks yayı” niteliğindeki birimlerden oluşur. Her refleks yayı, omuriliğin belli bir bölgesinden çıkan hareket ve duyu sinirlerinin etkinliğiyle işlevini sürdürür. Omurilik boyunca bir zincir oluşturan ve aralarında bağlantı olan bu refleks yayı birimlerinin, birbirleriy-le ve beyinle etkileşiminden düzenli hareketin doğduğunu öne süren Hall’ün kuramı, başlangıçta Royal Society üyelerince ve çoğu meslektaşlarınca benim-senmediyse de, 20.yy’da özellikle Sherrington’ın çalışmalarına kaynak olmuştur.

•    YAPITLAR (başlıca): Memoirs on the Nervous System, 1837, (“Sinir Sistemi Üzerine İncelemeler”); Synopsis of the Diastaltic Nervous System: Or the System of the Spinal Marroıv and its Reflex Arcs, 1850, (“Diyastaltik Sinir Sisteminin Özeti ya da Omurilik ve Refleks Yaylan Sistemi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi