Mark Tobey Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
74

TOBEY, Mark (1890-1976)

ABD’li ressam. Doğu felsefesinden etkilenerek yaptığı kaligrafik nitelikli resimleriyle tanınmıştır.

Wisconsin Eyaleti’nde, Centerville’de doğdu, İsviçre’de, Basel’de öldü. Bir süre Chicago Sanat Enstitüsü’nde derslere devam etti. Bunun dışında bir sanat öğrenimi görmeden kendi kendini yetiştirdi. 1911’de New York’a gitti. İlk kişisel sergisini 1917’de orada açtı. 1922’de Seattle’a geçti ve bir okulda öğretmenlik etti. 1925-1927 arasında Avrupa’ya ve Bahâi mezhebiyle olan ilişkisinden ötürü Ortadoğu’ ya geziler yaptı. 1931’de İngiltere’de Devonshire’da ders vermeye başladı. Bu sıralarda Doğu felsefesine ilgisi daha da arttı. Uzakdoğu’ya yaptığı bir gezi sırasında Şanghay’da Çin yazısını inceledi, Kyoto’da da bir süre bir Zen Budist manastırında yaşadı. Bu gezi dönüşünde 1936’da “beyaz yazılar” adını verdiği resimlerine başladı. 1939’da İngiltere’den ayrılarak yeniden ABD’ye Seattle’a gitti. Yapıtları 1944’ten sonra ABD’de, 1955’ten sonra da Avrupa’da yaygın biçimde sergilendi. 1958 dolaylarında Basel’e yerleşti ve yaşamının sonuna değin orada kaldı.

Tobey, 1940’larda New York’lu sanatçıların oluşturduğu Soyut Dışavurumculuk (Abstre Ekspresyonizm) akımının New York dışında yaşayan tek temsilcisidir. Doğu kültürlerinin etkisinde kalarak geliştirdiği kaligrafik üslupla, imgeleri tuvalin tüm yüzeyine eş değerde dağıtarak “tüm yüzey değerlendirmesi” adı verilen davranışın öncülerinden biri olmuştur. Geliştirdiği bu çizgisel teknikle, çağdaş kentin baş döndürücü ritmini yansıtan resimler yapmıştır. Hareketli Soyut (Action Painting) akımının vurguladığı resim yapma biçimine karşı çıkarak resmin ancak derin bir düşünce sürecinden sonra gerçekleşebileceğini savunmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): New York, ykş. 1940; Kent Işıltısı,1944; Broadıvay, 1951, Metropolitan Sanat Müzesi, New York; Yolcular III, 1954; Yeni Yaşam (Yeniden Doğuş), 1957, Whitney Müzesi, New York; Ormanın Gölge Ruhları, 1961, Nordrhein-Westfalen Eyaleti Sanat Koleksiyonu, Düsseidorf.

• KAYNAKLAR: W.Schmied, Mark Tobey, 1967.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi