Manzum, Manzume Nedir Ne Demektir Anlamı (Edebiyat Sözlüğü)

Manzum, Manzume (arpç. s.)

Genellikle vezin ve kafiyeli olarak yazılmış, ancak dış şeklinin dışında şiir özelliği taşımayan yazı şekli. Çoğu nasihat kitapları (pendnâmeler), daha tesirli olmaları ve akılda daha kolay kalmaları için bu şekilde yazılmışlardır. Dîvan Edebiyatı’nda tasavvuf konularını işleyen eserlerin daima bu şekilde kaleme alındığı görülür. Didaktik mahiyetteki eserlerde de çoğunlukla bu yol tercih edilir. Manzum hikâyelere de manzume denir.