Mangır Nedir Ne Demektir Anlamı, Kökeni

Moğolca’da altın ve gümüş para manâsına gelen möngun’dan bozma bir kelime olan mangır kelimesi Osmanlı döneminde kullanılan bakır paranın adıdır.

Kataloglara geçen ilk bakır paralar I. Murad devrine aitse de ilk bakır sikkelerin Orhan Gazi zamanında kesildiğine dair tarih kayıtlarına rastlanmaktadır.

Akçe’nin birinci kesri pul’la aynı değerde olan mangır, uzun süre kullanılmıştır. Sultan II.Mustafa ve ondan sonraki padişahlar zamanında pirnçten kesilen sikkelere “Kızıl mangır” adı verilmiştir.

18. Yüzyıldan sonra mangır kelimesi kullanılmaz olmuş onun yerine “Nuhas akça” tabiri geçmiştir.

Bektaşî ve Mevlevi dervişleri arasında “para” manasına da kullanılırdı.