Maneviyyat Nedir Ne Demektir Anlamı Sözlük Anlamı

0
40

Maneviyyât (Arapça)
Sözlükte:
1. Maddi olmayan, manevi şeyler; ruha, duyguya, inanca ait şeyler

2. mecaz. Yürek gücü, moral

Bâtın ve ruhla ilgili cismânî ve maddî olmayan moral gücüdür.

İslâm felsefesinde “manâ” kavramıyla dile getirilen, zamana ve mekana bağlı olmayan tüm varlık türleri, Maneviyyât adı altında toplanır. Bunlar, insan düşüncelerinde bulunan varlıklardır. Maneviyyât; maddiyâtın zıddıdır,

İslâm dinine göre “maddî” olan tüm varlıkların kaynağı maneviyyâttır.