Tarihi Şahsiyetler

Manco Capac Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

MANCO CAPAC (i2-yy)

Inka imparatoru. İnka İmparatorluğu’nun kurucusudur.

Doğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Güney Amerika’nın And Dağları yöresinde yaşayan İnkalar, Ispanyol istilasından sonra yazıya geçirilen mitolojilerine göre, 12.yy sonlarında Titicaca Gölü civarından daha kuzeye göç ederek, Cuzco vadisinin 15 mil güneyine Paqari-tampu’ya gelmişlerdir. Inka inanışına göre Paqari-tampu, Virococha’nın insanları yaratmasından sonra İnkalar’ın yeryüzüne çıktığı üç mağaranın bulunduğu yerdir. Inka hanedanının kurucusu Manco Capac, üç erkek ve dört kızkardeşi ile ortadaki mağaradan çıkmıştır, inkalar öbür mağaralardan çıkan on değişik kabilenin önderliğini ele geçirip yıllarca verimli toprak bulmak amacıyla dolaşmışlardır.

Uç erkek kardeşini saf dışı bırakan Manco Capac, kızkardeşlerinden Mama Ocllo ile evlendi ve ondan Sinchi Roca adlı bir oğlu oldu.Cuzco civarında verimli bir bölgeye rastlayan inkalar buradaki yerleşik halka saldırdılar ve onları topraklarından sürdüler. Cuzco’ya yerleştikten sonra komşu kabilelerin içişlerine karışmaya ve özgürlükleri karşılığı vergi ödemeye zorlamaya başladılar. Manco Capac 1200’lerde atası ve koruyucusu Güneş tarafından kutsandığını ileri sürerek kendisini imparator ilan etti. Ölümünden önce, tahtını en büyük oğlu Sinchi Roca’ya bıraktı. Diğer bir oğlunu da Chima adını verdiği sülalesinin korunması işiyle görevlendirdi. Cuzco’daki kabilelere Güneş dinini ve tarımı Manco Capac’ın yönetimindeki İnkalar’ın öğrettiği sanılmaktadır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi