Malik-ül Mülk Nedir Ne Demektir Anlamı, Ayetleri

Mâlik-ül Mülk. “Mülkün Sahibi” (مَالِكَ الْمُلْكِ) demek olup, Allah’ın isimlerinden biridir ve Kur’ân-ı Kerîm’de bir âyette geçer. (Âli İmrân 26. Ayet).

İslâm inancına göre “Göklerin ve yerin mülkü Allah’a aittir” (Âli İmrân 189.; Maide 17. Ayetler). Göklerde, yerde ve bunlar arasında ne varsa hepsi O’nun mülkiyet ve tasarrufundadır (K. 20/6). Mülkün yegane mâlik ve sahibi olan Allah, mülkünü dilediğine verir, dilediğinden geri alır (Âli İmrân 26. Ayet). O’nun mülke sahip olmak ve tasarrufta bulunmak hususunda hiçbir ortağı da yoktur ve olamaz (İsrâ 111.Ayet). Allah’ın bu mutlak ve ortaksız hükümranlığı, yalnız bu dünya için değil, aynı zamanda âhiret hayatı için de geçerlidir; çünkü Allah “Din gününün Mâliki’dir” (Fatiha 4. Ayet).