Malik bin Enes (İmam Malik) Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
104

MALİK b.ENES (712-795)

Arap din bilgini. Maliki mezhebinin kurucusudur.

Medine’de doğdu, aynı kentte öldü. Tam adı Ebu Abdullah Malik b. Enes b. Ebi Âmir’dir. İlk din bilgilerini amcasından edindikten sonra Rabia b. Ferruh’tan fıkıh, Nafi b. Nuaym’dan kıraat okumuştur. O dönemde en ünlü fıkıh bilginlerinin, Medine’ de düzenledikleri toplantılara katılmış, fıkıh konularını içeren açıklamalardan yararlanmış, bir yandan da bu alandaki özel çalışmalarını sürdürmüştür. Malik b. Enes fıkıhtan başka Hadis, tefsir konularıyla da ilgilenmiş, türlü sorunlarla ilgili fetvalarında Peygam-ber’in yolunu (sünnet) izlemiştir.