Mal Nedir Ne Demektir, Sözlük Anlamı, Örnekleri

0
74

Mal (A.i.)
1. Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü: “Mal vardı, mülk vardı. At vardı, araba vardı.” -Ö. Seyfettin.
2. Büyükbaş hayvan: “Boz atlar yağız değildi, artık; mallar erimiş, zayıflamıştı.” -N. Araz.
3. tic. Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, emtia.
4. mec. Bayağı, aşağılık, kötü kimse: Onun ne mal olduğunu bilirim.
5. argo Esrar.
6. kaba Orospu.
7. mec. Saf, Aptal kişi
8. mec. Matah, antika: Bunu da bir mal zannediyor.

Mal bulmuş mağribî gibi: Büyük hırs, heyecan ve sevinçle.
Mal canın yongasıdır:
Mala gelen zarar cana gelmiş gibi tesir eder.
Mal canlısı:
Mala çok düşkün kimse.
Mal edinmek: Mal sahibi olmak; kabullenmek, benimsemek.
Mal etmek
:
1. Belli bir fiyata elde etmek.

2. Kendisine ait olmayan bir şeyi kendisine âit olarak göstermek.
Mal müdürü
: Kazada mâlî işlere bakan, devlet gelirlerinin toplanmasını sağlayan vazifeli.
Mal olmak
:1. Her hangi bir bedele, fiyata gelmek.

2. [mec.] Sonuç yermek.
Mal sandığı: Vezne.
Mal ü menal
: Mal ve mülk, servet, zenginlik.
Mal yapmak: Servet sahibi olmak.
Malı götürmek: [ar.] Fırsattan istifade edip büyük menfaat sağlamak.
Malı malına
: Kâr sağlamadan yapılan satış, başabaş.
Mal-ı nâtık: Canlı mal.
Malı omzunda:
[mec.] Evi barkı, yeri yurdu olmayan, berdu-uş, serseri.
Mal-ı şâmil:
Cansız mal. Malın gözü:1. Malın en iyi kısmı, malın en iyi cinsi.

2. [ar.] Kötülükte en ileri durumda bulunan.

Mal Nedir, İslam Hukukçularına Göre Mal Tanımı