Felsefe Yazıları

Makro Sosyoloji Nedir? Tanımı (Sosyoloji)

edebiyat-2/sosyoloji” 166″ 134″ MAKRO SOSYOLOJİ

Makro sosyoloji terimi, sosyolojideki çeşitli analiz düzeylerinden birisini ifade etmek üzere kullanılır. Makro-sosyoloji, Mikro-Sosyolojinin küçük gruplann ilişki­lerini ele alışının tersine, ´makro´ düzeyde ya şehir ve kilise gibi büyük kollektivitelerin, veya daha soyut bir şekilde, sosyal sistemler ve sosyal yapıların analiziyle ilgilenir.
//
Günümüze kadar yapılan sosyolojik çalışmalann pek çoğu, genellikte bu türdendir. Onlar vardıkları sonuçlardan, bütün toplumlar için geçerli olabileceğini iddia ettikleri genel değerlendirmelere ulaşmışlardır. Comte, Durkheim, Spencer gibi XIX. yüzyıl sosyologlarının yaklaşımları, makro-sosyolojik anlayışı yansıtır.

(SBA)

İlgili Makaleler