Mahzuni Şerif Hayatı, Eserleri (Edebi Şahsiyetler)