Mahmut Ragıp Gazimihal Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
143

GAZİMİHÂL, Mahmut Ragıp (1900-1961)

Türk, halkbilimci, tarihçi, yazar. Müzik konusunda araştırmalar yapmıştır.

İstanbul’da doğdu, 13 Aralık 1961’de aynı kentte öldü. Müzik eğitimine beş yaşında, babasından nota ve keman dersleri alarak başladı. İstanbul, Berlin ve Paris’te öğrenim gördü. Daha sonra Galatasaray ve İstanbul kız liselerinde müzik öğretmenliği yaptı. Önceleri kullandığı Kösemihalzade adını, Soyadı Yasası çıkınca Kösemihal’e, ardından da Gazimihâl’e çevirdi. 1932’de Ankara’ya yerleşti ve Musiki Muallim Mektebi’nde müzik bilgisi ve keman dersleri vermeye başladı. 1934-1935’te, Müzik ve Sanat Hareketleri dergisini çıkardı. Devlet Konservatuvarı’nda ve Gazi Eğitim Enstitüsü’nde müzik, opera, bale ve müzik tarihi okuttu. 1961’de emekliye ayrıldı.

1927’de çeşitli dergi ve gazetelerde halk müziği ve halk oyunları üstüne yazılar yazmaya başladı. 1926’dan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı’mn düzenlediği folklor derleme gezilerine katıldı, bu gezilerdeki izlenim ve araştırmalarını kitaplarında topladı. Türk halk müziğinin özellikleri, kökeni ve tarihi üzerine incelemeler yaptı. Son yıllarında Türk çalgıları konusunda araştırmalara yöneldi. “Organog-rafya Araştırmaları” başlığı altında yaptığı çalışmalarının bazısı ancak ölümünden sonra basıldı.

Gazimihâl, yaşamı boyunca sürdürdüğü araştırmaları, öğretim çalışmaları, otuza yakın kitabı ve üç bini aşan makaleleriyle halkbilim ve müzik alanlarına önemli katkılarda bulunmuştur.

•    YAPITLAR (başlıca): Anadolu Türküleri ve Musiki-i istikbalimiz, 1928; Şarkî Anadolu Türkü ve Oyunları, 1929; Türk Halk Musikilerinin Tonal Hususiyetleri Meselesi, 1936; Türk Halk Müziklerinin Kökeni Meselesi, 1936; Balkanlarda Musiki Hareketleri, 1937; Ankara Bölgesi Musiki Folkloru (H.Karsel ile), 1939; Türkiye Avrupa Musiki Münasebetleri, 1939; Bursa’da Musiki, 1943; Konya’da Musiki, 1947; Türk Askerî Muzikalan Tarihi, 1955; i) Opera, 1957; Asya ve Anadolu Kaynaklarında Iklığ, 1958; Musiki Sözlüğü, 1961; Türk Nefesli Çalgıları, (ö.s.), 1975; Türk Vurmalı Çalgıları, (ö.s.), 1975; Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız, (ö.s.), 1975.

•    KAYNAKLAR: Türk Folklor Araştırmaları, Gazimihâl Özel Sayısı, VII, (152), 1962.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi