Mahmut Paşa Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

25

MAHMUD PAŞA ( ? – 1474)

Osmanlı vezirazamı. Askeri ve diplomatik alandaki başarılarıyla tanınmıştır.

Doğum yeri ve tarihi bilinmiyor, İstanbul’da öldü. Kökeni konusunda çeşitli söylentiler vardır. Yaygın olan görüş, Sırp despotu Angelos ailesinin Tesalya kolundan geldiğidir. Novo-Bordo’dan Se-mendire’ye giderken tutsak edilerek Edirne’ye getirildi. Şehzade Mehmed’in hizmetine verilerek öğrenimini Edirne sarayında tamamladı. II.Mehmed’in [Fatih] padişahlığında ocak ağalığı rütbesi verildi. İstanbul’un kuşatılması sırasında Anadolu beylerbeyi İshak Paşa’ nın yanında surların Yedikule ile Edirnekapı arasındaki bölümünde savaşa katıldı. 1455’te vezirazam oldu. 1456 Belgrad kuşatmasından sonra, Rumeli beylerbeyliğini de üstlendi. 1458’de Sırbistan seferine çıktı. Reseva, Kuruca kalelerini aldıktan sonra Sırbistan’ın başkenti Semendire’yi kuşattı. Ostroviç (Sivri-cehisar) ve Rudnik kalelerinin ardından Güvercinlik’i alarak güçlendirdi ve Minnetoğlu Mehmed Bey’i Macaristan üzerine akma yolladı. 1459’da Semendire’ nin alınmasıyla sonuçlanan Sırbistan seferine, 1460’ta Mora ve Mistra seferlerine, 1461’de Amasra, Sinop, Trabzon seferlerine katılarak büyük yararlık gösterdi.

1462’de Eflâk’ı ve Midilli Adası’nı Osmanlı egemenliğine kattı. Bu sırada Bosna seferinde olan II.Mehmed tarafından Jajcza’ya (Yayça) kaçmış olan Bosna Kralı Stefan Tomaşeviç’i yakalamakla görevlendirildi. Kralın ve kalenin güvence verilerek teslim alınmasına kızan padişah, kralı idam ettirdi. Mora’da-ki Rum kentlerini ayaklanmaya kışkırtan Venedikliler’e karşı.Mora’ya çıkarak Germe-Hisar kalesini alan Mahmud Paşa, Turhanoğlu Ömer Bey’e Venedik topraklarını yağmalattı. 1464’te Midilli Adası’m kuşatan Venedik donanmasını Eğriboz Adası’na değin kovaladı. Aynı yıl padişahın isteği üzerine Macaristan’a sefere çıkan Mahmud Paşa, 1465’te Venedikliler’ le görüşmeleri yürüttü. 1466’da Arnavutluk seferine katıldıktan sonra Edirne yakınlarındaki Hasköy’e çekildi.