Mahluk Nedir, Ne Demektir, Anlamı

0
166

Mahluk (arpç. s.).

Yaratılmış, yaratık, sonradan olmuş varlık gibi manâlarda kullanılan bu kelime Kelâm ilminde bir ıstılah olarak “HÂDİS” (sonradan olmuş) kelimesiyle eş anlamlı (müteradif) dır. “Kur’ân mahluk mudur değil midir?” konusu Kur’ânın sonradan yaradılmış olup olmadığı meselesidir ki, Mu’tezile mezhebinin sloganı olarak şöhret bulmuştur. Ehl-i Sünnet inancına göre
Allah’ın kelâmı olması yönüyle mahluk değildir (Yani sonradan yaradılmamıştır, kadîmdir).