Madame de Sevigne Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

19

Sevigne mektuplarında Paris’teki ve Versailles Sarayı’ndaki gündelik yaşamı ayrıntılarıyla anlatır; ziyaret, piknik, gösteri, yargılama, ölüm gibi günlük olayları aktararak Paris’teki soyluların yaşamlarının canlı bir tablosunu çizer. Kibar bir dünyanın arkasındaki çatışmaları, örneğin birey ile kurallar, Paris ile taşra arasındaki çelişkileri, ustalıkla yakalamıştır. Bu mektuplar, o dönemin gündelik yaşamını aktaran birer belge olmanın ötesinde, üslupları ve anlatım tarzlarıyla da değer kazanmıştır. Sevigne’nin konuşmayı andıran, akıcı ve hareketli bir üslubu vardır. Çoğu edebi kaygı gözetilmeden yazılmış olmakla birlikte, bu mektuplar, Sevigne’nin gözlemlerle yetinmeyen, anlattıklarına kişisel duygu, düşünce ve yaşantısını da katan üslubu ile 17.yy’da bu özellikleri taşıyan mektup türünün ilk örnekleri olmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Lettres, (ö.s), 1726, (“Mektuplar”).

• KAYNAKLAR: H.R. Allentuch, Madame de Sevigne: A Portrait in Letters, 1964; J.Lemoine, Madame de Sevigne, sa famille et ses amis, 1927.

 Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi