Sosyologlar

Madam de STAEL Hayatı

Madam de STAEL

Anne Loise Germaine Necher (Barone de Stael-Holstein) 1766-1817).

Fransız kadın yazarlarının en büyüğü.

Fransız Devlet adamı ve ser­mayecisi (bankacısı) Jacques Necker’in tek evladı. Gençliğinde ro­mantik komediler, trajediler, romanlar yazan Madam de Stael, 1786 yılında İsveç elçisi Baron de Stael -Hoistein ile evlenmiş ve bilhassa Pariste verdiği davetler ve Meclisi ile büyük bir nüfus ve ün sağ­lamıştı.

Fransız ihtilâl ve Restorasyon dönemlerinin çeşitli fırtınalarına ma­ruz kalan Madam de Stael çeşitli yerlerde sürgün hayatı yaşamak zorunda kalmıştır Çağının en büyük fikir, düşünce ve sanat adam­larıyla sık sık bir araya gelen Madam de Stael gittiği çeşitli ülke­lerde de cazibesini ve entellektüel gücünü hissetmiş bu arada Schiler ve Goethe gibi dehalarla da tanışmıştr.

1817 de Pariste ölen Madam de Stael’in eserleri arssnda belli başlılar Râglexions surla fa!x Intöreleure 1795), tnfluence des pas- sions (1796), Utöreture et ses Rapports Avec les Institutions So- ciales. 1800). Delphine (1802), Corinne (1807), De L’Allemagne (1810), Considörations sur la Revolution Française (1818).

[*] Steven, LUKES., Saint-Simon. Timothy Raison, The Founding Fathers of Social Science, penguin books, r/r mondsvvorth, 199 s: 27-34. kita­bından.

Madame De Stael; Fransız yazarıdır (Paris, 1766-Paris, 1817).

Louis XVI’nin bakanı Necker’in kızı olan Anne Louise Germaine Necker (Madame de Staël olarak tanınır), çocukluk yıllarını aydınların ve kibar çevrelerin yaşadığı bir ortamda geçirdi. 1786’de kendisinden on sekiz yaş büyük olan, İsveç’in Paris elçisi baron Erik Magnus de Staël-Holstein (1749-1802) ile evlendi (bu nedenle Staël-Holstein baronesi diye de anılır). Paris’in Bac sokağına yerleşen Mme de Staël burada kibar çevrelerin geldiği bir salon açtı ama bu salon Fransız Devrimi sırasında kısa sürede bir siyaset salonuna dönüştü. Mme de Staël, önceleri büyük bir coşkuyla benimsediği devrimi, 1792’de, aşırılıklarından korkarak desteklemekten vazgeçti ve İsviçre’deki Coppet Şatosu’ na kaçmak zorunda kaldı. Thermidor’ dan (Temmuz 1794) sonra, Mayıs 1795’te Paris’e dönerek, aristokratlarla jakobenleri yaklaştırmaya çalıştığı Bac sokağındaki salonunu yeniden açtı. Ama, özgür eleştirileri, kozmopolitçiliğe ve özgürlüğe karşı duyduğu büyük istek Direktuvar yanlılarının kendisine kuşkulu gözlerle bakmalarına neden oldu ve aralık ayında yeniden Coppet’ye gitti. Daha sonra Paris’e döndü ve burada, 18-Brumaire’e (Kasım 1799) kadar siyasal alanda önemli bir rol oynadı. Bu tarihten sonra, salonunu bütün Bonapart düşmanlarına açtı.

Mme de Stael’in uzun ve hareketli bir ilişki içinde olduğu Benjamin Çonstant, Stael’in evinde zorbalık yönetiminin geçersizliğini açıklayan bir söylev hazırlarken, Mme de Staël de De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales (Toplumsal Kurumlarla Bağıntıları Açısından Edebiyat, 1800) adlı yapıtını yazdı (yapıt dilimize Edebiyata Dair başlığıyla çevrilmiştir). Romantik kuşağı etkileyen bu yapıt, insan düşüncesinin edebiyat içindeki gelişmesini tarihsel olarak göstermeye çalıştı ve ilerde Taine’in ilkesi olan şu ilkeyi ileri sürdü: “Edebiyat yapıtı, çıktığı toplumsal ortama bağlıdır”. Mme de Staël böylece Akademi’ye karşı çıktı ama en önemli yanı, çağdaşlarını yabancı edebiyatlara yöneltmesi oldu.

1802’de Delphine adlı romanını yayımlayan Mme de Staël, 1803’te Paris’ten kırk mil ötede oturmaya zorlanınca, Benjamin Constant’la birlikte, Almanya’ya, İtalya’ya yolculuklar yaptı. Daha sonra 1805’te Coppet’ye yerleşti ve ünlü yabancı edebiyatçıları evinde konuk etti. Almanya’ya Dair (De l’Allemagne, 1810) adlı yapıtının ilk bölümünün Fransa’da yayımlanması yasaklandı ve yapıta, satışa çıkmadan önce, el kondu. Kitap, ancak 1813’te Londra’ da yayımlandı. Ulusalcılığın ilkeleri adına, fetih anlayışına karşı güçlü bir protesto olan Almanya ‘ya Dair yalnızca Napolyon’un tepki göstermesine yol açtı. Yapıt, dört bölümden oluşuyordu: De l’Allemagne et des moeurs des Allemands (Almanya ve Almanların Töreleri Üstüne); De l’Allemagne et des arts (Almanya ve Sanatlar Üstüne); la Philosophie et la morale (Felsefe ve Ahlak), la Religion et l’enthousiasme (Din ve Coşku). Mme de Staël yapıtın ilk iki bölümünde Fransızlara, onların bilmediği oldukça ülküselleştirilmiş bir Almanya’ yı tanıttı. Çağdaş büyük yazarları, özellikle de Goethe ve Schiller’i inceledi, romantik Kuzey bölgesi ile klasik Güney bölgesi arasında var olan karşıtlığı saptadı. Edebiyat için tam bir özgürlük istemesinin yanı sıra, edebiyatın dış etkilere açık olması ve toplumsal ilerlemeye katkıda bulunması gerektiğini belirtti. Böylece, romantizmi hazırladı; istekleriyle ve örnek girişimiyle de feminizmin habercisi oldu. 1802’de dul kalan Mme de Stael 1811’de, John Rocca adlı İsviçreli genç bir subayla evlendi ve Avrupa’ da yeniden yolculuklar yapmaya başladı: Rusya, İsveç ve İngiltere’ye gitti.

Restorasyon rejimi kurulunca Fransa’ya döndü ama bu dönemde alınan özgürlüğü kısıtlayıcı önlemlerle düş kırıklığına uğradı ve 13 Temmuz 1817’de Paris’te öldü.

BAŞLICA YAPITLARI

Deneme-eleştiri-inceleme: Lettres sur le caractère et les écrits de j.-J. Rousseau (j.-j. Rousseau’nun Kişiliği ve Yazıları Üstüne Mektuplar, 1788); Réflexions sur le procès de la Reine (Kraliçenin Davası Üstüne Düşünceler, 1793); De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations (Tutkuların, Bireylerin ve Ulusların Mutluluğu Üstündeki Etkisi, 1796); Edebiyata Dair (De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, 1800); Du caractère de M. Necker et de sa vie privée (Necker’in Kişiliği ve Özel Yaşamı Üstüne, 1804); Almanya’ya Dair (De l’Allemagne,1810); Considérations sur les principaux événements de la Révolution française (Fransız Devrimi’nin Bellibaşlı Olayları Üstüne Düşünceler; ölümünden sonra yayımlandı, 1818); Dix Années d’exil (Sürgünde On Yıl, 1821). Roman: Delphine (1802); Corinne (1807). Mme de Staël’in ayrıca çeşitli mektupları da yayımlanmıştır.

Madame de Stael Hayatı:

Aşağıda Madame de Stael hayatının özeti yani kısaca hayatı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Madame de Stael biyografisi, özgeçmişi şöyle başlamaktadır.

Anne Louise Geɾmaine de Staël, Madame de Staël olaɾak bilinen İsviçɾeli yazaɾ. İsviçɾe’nin Fɾansızca konuşulan bölgesinden olan Staël ülkesi dışında, daha çok da Paɾis’te yaşadı.

22 Nisan 1766’da Paɾis’te doğdu, 14 Temmuz 1817’de aynı kentte öldü. Kızlık adı Anne-Louise-Geɾmaine Neckeɾ idi. İsviçɾe kökenli biɾ aileden geliyoɾdu. Bankacı olan babası Jacques Neckeɾ, XVI. Louis’nin maliye bakanıydı. Annesi ise Paɾis’in aydın ve sanatçı çevɾeleɾinde etkinliği olan biɾ kadındı. Çocukluğu bu çevɾeleɾdeki taɾtışmalaɾı yakından izleyeɾek geçti. 1786’da İsveç’in Paɾis elςisi baɾon Eɾic de Stael-Holstein ile evlendi. 1797’ye değin süɾen bu evlilikten üç çocuklaɾı oldu. Madame de Stael genç yaşta zekâsı, konuşma yeteneği ve yazdıklaɾıyla adım duyuɾmaya başladı. 1788’de yayımlanan Lettɾes suɾ les ouvɾages et le caɾacteɾe de J.J.Rousseau (‘J.J.Rous-seau’nun Yaρıtlaɾı ve Kişiliği Üzeɾine Mektuplaɾ’) adlı incelemesiyle dikkatleɾi üstünde topladı.

Madame de Stael’ın yaşamı, o dönemde Fɾansa’ mn iςinde bulunduğu siyasal çalkantılaɾ nedeniyle oldukça haɾeketli geçti. Duygusal yaşamı da Ьenzeɾ biɾ haɾeketlilik gösteɾdi. Kocasının dokunulmazlığı sayesinde Fɾansız Devɾimi sıɾasında ɾahatça Paɾis’te kalabildi. sozkimin.com Önce JakoЬenleɾ’i destekledi, Ulusal Konvansiyon Dönemı’nde ise daha ılımlı olan Jiɾonden-leɾ’e yakınlık duydu. Ancak daha sonɾa zaman zaman süɾgünde yaşamak zoɾunda kaldı. 1793’te Teɾöɾ Dönemi’nin başlamasıyla, 18Q3’te sevgilisi yazaɾ Ben-jamin Constant (1767-1830) ile biɾlikte I.Naρoleon’a kaɾşı biɾ haɾekete giɾişmenin getiɾdiği tehlikeleɾ yüzünden, 1810’da Alman kültüɾünü öven kitabı De l’Allemagne’m (Almanya’ya Daiɾ) yasaklanmasıyla, daha sonɾa da Yüz Yıl Savaşlaɾı nedeniyle biɾçok kez Paɾis dışına kaçtı. Süɾgün yıllaɾının biɾ bölümünü Cenevɾe yakınlaɾındaki Coppet’de geςiɾdi. Buɾadaki evi o dönemin tanınmış aydınlaɾının buluşma yeɾi oldu. Ayɾıca Avɾupa ülkeleɾini gezdi, Alman kültüɾünü ve düşünce akımlaɾını inceledi. Alman Romantiz-mi’nin savunuculaɾından August Wilhelm von Schle-gel’le, İsviçɾe’de de İngiliz ɾomantik şaiɾ Loɾd Byɾon’ la dostluk kuɾdu. 1816’da Paɾis’e döndü, eɾtesi yıl öldü.

Yaρıtlarının çoğu bugün unutulmuş olmakla birlikte, Madame de Stael’in, çağının düşünce tarihinde önemli bir yeri vardır. XVI. Louis’nin son yılları, Fransız Devrimi, I.Naρoleon ve Restorasyon dönemlerinde Fransa’da gerek siyasal yaşamda, gerek roman, oyun, deneme, anı, edebiyat eleştirisi gibi çeşitli türlerdeki yaρıtlarıyla edebiyat yaşamında etkili olmuştur. Siyasal görüşleri Rousseau ve Montesqieu’ nün etkisinde gelişmiştir. Giderek Almanya’da yaygınlaşan düşünce ve edebiyat akımlarından özellikle de Alman Romantizmi’nden etkilenmiştir. De la litterature consideree dans ses raρports avec les institu-tions sociales (Edebiyata Dair/’Toplumsal Kurumlarla İlişkisi Açısından Edebiyat’), Avrupa’daki yeni düşünce akımlarını Fransa’da tanıtması açısından önemlidir. Madame de Stael bu kitabında, bir edebiyat ürününün, parçası olduğu ulusun toplumsal, ahlaksal ve tarihsel gerçekliğini ve çağının ruhunu yansıtması gerektiğini savunur. Alman kültürü üstüne bir inceleme olan ve I.Naρoleon tarafından toplatılan kitabı Almanya’ya Dair’de ise, Güney Avrupa’nın biςim ve kural düşkünü klasik kültürüne karşı Kuzey Avrupa’ mn romantik kültürünü över. Almanya’da gelişen Coşkunluk (Sturm und Drang) akımını tanıtır. Madame de Stael, Fransa’da klasik düşünce ve edebiyatın etkisini yitirmesinde etkili olmuş ve Chateaubriand ile birlikte, bu ülkedeki Romantizm’in öncülüğünü yaρmıştır. Romanları da, modern kadını ilk kez roman karakteri olarak ele alıp işlemesi açısından önemlidir.
kaynak: wikipedia

Madame de Stael Sözleri:

Aşağıda Madame de Stael kısa anlamlı sözlerini okuyacaksınız. Yorum yaparak Madame de Stael konusuna katkıda bulunabilirsiniz.

Ben, bana atfedilen nüktenin yazısının, sizin sahip olduğunuz güzellikle değişmesinden büyük bir memnuniyet duyacaktım. / Madame de Stael

Herşeyi anlamak insanı hoşgörülü yapar. / Madame de Stael

Kimse bizi sevmezse, kendimizi sevmeyi bırakırız. / Madame de Stael

Erkek olmadığıma memnunum; yoksa bir kadınla evlenmek zorunda kalacaktım. / Madame

Konuşmak ihtiyaç olabilir, fakat susmak bir sanattır. / Madame de Stael

Bir erkek bir fikri müdafaa etmesini bilmelidir, bir kadın ise teslim olmasını. / Madame de Stael

Aşk bir kadının hayatının tümü, bir erkeğin hayatının ise bir bölümüdür. / Madame de Stael