Macrobius Aurelius Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

24

MACROBIUS, Aurelius (4.-5. yy)

Latin, yazar ve düşünür. Yeni-Platoncu düşüncenin Hıristiyan dünyasınca tanınmasına katkıda bulunmuştur.

Ambrosius Aurelius Theodosius Macrobius’un Ege kıyıları ya da Afrika’da doğduğu sanılmaktadır. Yaşamına ilişkin yeterli bilgi yoktur. 4. ve 5.yy’da yaşadığı, 399’da İspanya’da praetor prefeci, 410’da Kartaca’da proconsul ve ardından Roma’da imparatorluk mabeyincisi olarak yüksek devlet görevlerinde bulunduğu bilinmektedir.

Yeni-Platonculuk’a bağlanan Macrobius, yapıtlarında bu felsefenin türlü yönlerini ele alır. Ona göre, varlıkların en üstünü Tagathon’dur (Yüce İyilik). Daha altta Nous (Anlık) bulunur ki, bu kendine yöneldiğinde Tin’i ortaya çıkarır. Tin tüm tikel tinleri kapsar. Bu tinlerden kimileri, gövdelere girmek isteğiyle, kaynaklarından ayrılır ve dokuz kat olan göksel kürelerden geçerler. Her kürede gövdesel yaşam için gerekli yetiler kazanırlar. Gövde ölümlü, tanrısal özden kaynaklanan tin ölümsüzdür. Saturnalia (“Satürn Törenleri”) adlı yapıtındaysa, döneminde, Roma’nın siyasal ve düşünsel yapısını betimler.

•    YAPITLAR (başlıca): De diferentiis et societatibus Graeci Latiniqueverbi,{ıy), (“Latin ve Yunan Sözcüğünün Ayrım ve Benzerlikleri Üzerine”); Commentarii in Som-nium Scipionis, (ty), (“Scipionis’in Düşü Üzerine Yorumlar”), Saturnalia, (ty), (“Satürn Törenleri”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi