Ana Sayfa Filozoflar Filozof Biyografileri Ludwig Landgrebe Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ludwig Landgrebe Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

LANDGREBE, Ludwig (1902 – 14 Ağustos 1991, Cologne)

Avusturyalı filozof. Görüngübilim yöntemine dayanarak yeni bir tarih felsefesi geliştirmeye çalışmıştır.

9 Mart 1902’de Viyana’da doğdu, Viyana Üniversitesinde felsefe ve tarih öğrenimi gördü. Köln Üniversitesi’nde felsefe profesörü oldu. Husserl-Archiv’in yöneticiliğine getirildi.

Landgrebe’nin çalışmaları görüngübilim, tarih felsefesi ve metafizik konularını içerir. Özellikle görüngübilim yöntemine dayalı, geleneksel metafiziğin vardığı sonuçlardan kaynaklanan, yeni bir tarih felsefesi geliştirme amacı güder. Görüngübilim, tarih, Marxist felsefede diyalektik sorunlar, politika felsefesi gibi değişik konular üzerinde durarak tarih öğretisine yeni bir yorum getirmeye çalışır. Dilthey’in tinsel bilimlerle ilgili kuramından yola çıkarak tarih felsefe-sinini gelişim çizgisini, metafizik sorunlarıyla olan bağlantısını sergiler. Philosophie der Gegenwart (“Çağımızın Felsefesi”) adlı yapıtında insan varlığı, evren kavramı, doğa olarak evren, tarih olarak evren, sanatın felsefeyle ilgili sorunları, bilme ve davranış gibi konuları, insan açısından açıklamaya çalışır.

•    YAPITLAR (başlıca): Dilthey’s Theorie der Geistesvıis-senschaften, 1928, (“Dilthey’in Tinsel Bilimler Kuramı”); Philosophie der Gegemvart, 1952, (“Çağımızın Felsefesi”); Das Problem der Dialektik in Marxismus-Studien, 1960, (“Mandst Çalışmalarda Diyalektik Sorunu”); Der Weg der Phaenomenologie, 1963, (“Görüngübilimin Yolu”); Phaenomenologie und Geschichte, 1968, (“Görüngübilim ve Tarih”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi