Ludo Moritz Hartmann Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HARTMANN, Ludo Moritz (1865-1924)

Avusturyalı tarihçi ve sosyolog. İtalyan tarihi iie ilgili çalışmalarıyla tanınır.

Stuttgart’ta doğdu, Viyana’da öldü. Viyana Üniversitesi’nde tarih doçenti oldu. 1893’te Stephan Bauer, Cari Grünberg ve Emil Szanto ile birlikte Zeitschrift für Sozial – und Wirtschaftsgeshichte (İktisat ve Toplum Tarihi Dergisi) adlı dergiyi kurdu ve ölümüne değin bu derginin editörlüğünü sürdürdü. 1919-1920 yıllarında Sosyal Demokrat Parti’den milletvekilliği yaptı. Çalışan kesimlerin kültürel gereksinimlerini karşılamak amacıyla birçok kuruluş ve dernek kurdu. Avusturya Cumhuriyetinin Almanya’ daki ilk elçisi olan Hartmann, bu görevi sırasında iki ülkenin birleştirilmesi için çalıştı.

Hartmann, tarih ile ilgili çalışmalarında, başlangıçta Roma imparatorluğu tarihi ile ilgilendi. Daha sonra Orta Çağ tarihine, özellikle Orta Çağ İtalyan tarihine yöneldi. 1897-1915 arasında yayımlanan Geschichte Italiens im Mittelalter (“Orta Çağ’da İtalya Tarihi”) adlı kitabında, Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ile 1018 yılı arasındaki dönemin iktisadi, tarihi ve idari özelliklerini inceledi.

Sosyoloji ile ilgili çalışmalarında milliyet, siyasi eylem, devrim sosyolojisi, tarihi yöntem ve araştırma ilkeleri gibi konulara ağırlık verdi. 1905’te yayımlanan Uber bistorische Entwicklung (“Tarihi İlerleme Üzerine”) adlı kitabında, tarihin yasalarının toplumsallaşmanın gelişmesi tarafından belirlendiğini savundu.

•    YAPITLAR (başlıca): Geschichte Italiens im Mittelalter, 1897-1915,(“Orta Çağ’da İtalyan Tarihi”\Über bistorische Entwicklung, 1905, (“Tarihi İlerleme Üzerine”); Kurz-gefasste Geschichte Italiens, 1924, (“İtalyan Tarihinin Özeti”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi