Lucien Levy-Bruhl Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

25

Lucien Levy-Bruhl (19 Nisan 1857, Paris – 13 Mart 1939, Paris) Fransız antropolog, toplumbilimci ve filozof.

Edebiyat doktorasını verip, Sorbonne Üniversitesi’nde öğretim görevliliğine başlayan Lucien Levy-Bruhl, 1905’te yardımcı profesörlüğe yükseldi. 1908’de modern felsefe tarihi kürsüsünde profesörlüğe atandı.

İlkel halklar üzerindeki psikolojik araştırmaları, toplumsal düşünce sistemleri ile ilkel dinler ve mitolojinin içerdiği usdışı unsurların incelenmesinde antropolojiye yeni bir yaklaşım kazandırmıştır.

Eserleri (başlıca):

La mentalite primitive  La philosophie d’Auguste Comte (1900; Auguste Comte Felsefesi, 4 cilt, 1940-43)
Les Fonctions mentales dans les sociétés primitives (1910; İlkel Toplumlarda Zihinsel İşlevler)
La Morale et la science des moeurs (Ahlâk ve Törebilim, 1903)
Les fonctions mentales dans les societâs inferieures (Aşağı Toplumlarda Zihinsel işlevler, 1910)
L’âme primitive (1927; İlkel Ruh)
Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive (1931; İlkel Zihniyette Doğaötesi ve Doğa)