Louise Brooks Kimdir, Hayatı, Filmleri, Hakkında Bilgi

22

BROOKS, Louise (1906 – 8 Ağustos 1985)

ABD’li sessiz sinema oyuncusu. Sessiz sinemanın en büyüleyici ve kuraldışı yıldızlarından biridir.

4 Kasım 1906’da Kansas’da, bir avukatın kızı olarak dünyaya geldi. On beş yaşında profesyonel dansçılığa başladı. Ziegfeld Follies ve George White’s Scandals gibi varyete truplarındaki başarıları 1926’da The American Venüs (“Amerikan Venüsü”) filminde oynayarak sinamaya geçmesini sağladı. Aynı yıl The Girl from Coney Island (“Coney Island’lı Kız”), 1927’de Rolled Stockings (“Kıvrık Çoraplar”) gibi filmlerde oynadıktan sonra, yıldız niteliklerini ve yeteneğini 1928’de Howard Hawks’m A Girl in Every Port (“Her Limanda Bir Kız”) filminde gösterdi. Kumral, kahküllü saçları, güzel gözleri, esrarengiz gülümsemesi, örtük ama yoğun cinselliği Louise Brooks’u sessiz sinemanın çekici ‘yüz’lerinden biri haline getirdi. Sözleşmeyle bağlı olduğu Paramount şirketiyle anlaşmazlığa düşen Brooks, Alman yönetmen G.W. Pabst tarafından Almanya’ya çağrıldı ve orada sessiz sinemanın iki önemli filminde, arka arkaya başrol oynadı. Bunlardan ilki, 1929’daki Die Büchse der Pandora dır (“Pandora’nın Kutusu”). Frank Wedekind’in Lulu adlı dışavurumcu oyunundan yola çıkan film, femme fatale (karşı konulamaz kadın) tipine yeni boyutlar getiriyordu. Pabst, Bro-oks’un cinsel çağrışımlarla dolu esrarengiz kişiliğini aynı yıl Das Tagebuch einer Verlorenen’de (“Yitik Bir Kızın Güncesi”) kullandı. 1930’da Fransa’da Prix de Beaute (“Güzellik Ödülü”) filmini çevirdikten sonra Hollywood’a dönen Brooks, stüdyo düzeniyle uyuşamaması ve sesli sinemanın yaygınlık kazanması gibi nedenlerden ötürü ününü yitirdi.

Louise Brooks ve başrolünü oynadığı filmler, yüzyılın ikinci yarısında, özellikle Gerçeküstücüler, öncü sinemacılar ve sinemayla ilgilenen entelektüellerce yeniden keşfedildi. Oyunculuğunun yanı sıra sinema dergilerinde Lillian Gish, Mary Pickford gibi çağdaşı yıldızlar ve Hollywood üzerine yazdığı yazılarla da ilgi çekmiş, son yıllarda kendi hayatını da yazmıştır.

•    YAPITLAR (başlıca) Oynadığı Filmler: The American Venüs, 1926, (“Amerikan Venüsü”); The Girl from Coney Island, 1926, (“Coney Island’lı Kız”); Rolled Stockings, 1927, (“Kıvrık Çoraplar”); A Girl in Every Port, 1928, (“Her Limanda Bir Kız”); Die Büchse der Pandora, 1929, (“Pandora’nın Kutusu”); Das Tagebuch einer Verlorenen, 1929, (“Yitik Bir Kızın Güncesi”); Prix de Beaute, 1930, (“Güzellik Ödülü”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi