Louis Delaporte Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

37

DELAPORTE, Luis (1874-1944) Fransız, Doğu dilleri ve uygarlıkları uzmanı. Malatya’da kazılar yapmıştır.

22 Ekim 1874’te Fransa’da Saint Hilaire de Flarcouet’de doğdu, II.Dünya Savaşı’nda esir düştüğü Almanya’da, Silezya’da öldü. Matematik öğrenimini tamamladıktan sonra 1901’de EcolePratiquedes Hautes Etudes’de Asur ve Eski Suriye Kültürleri Bölümü’ nü bitirdi. Ayrıca Ecole du Louvre’da ve Katolik Enstitüsü’nde okudu.

1904’te eski Süryani el yazmalarının kataloğunu hazırlamak üzere Lübnan’a giden araştırma kuruluna başkanlık etti. 1906’da bazı İncil parçalarını yayımladı. Guimet ve Louvre müzelerindeki Doğu kökenli silindir mühür ve madalyonları sınıflandırarak kato-loglarını yaptı. Elam uygarlığını tanıtan yazılar yazdı. Hrozny’nin Hitit çivi yazısını okumasıyla ortaya çıkan bu yeni Hint-Avrupa dili üzerinde çalışmaya başladı. Türkiye’de Atatürk’ün desteği ile Revue Hittite et Asianique adlı sürekli yayını kurdu. 1931’de Has Höyük’te kazı yaptı. 1933-1939 arasında Fran-sızlar’ın Malatya’da yürüttüğü kazıları yönetti.

Çalışmaları genelde eski Doğu uygarlıklarını arkeoloji ve dil verileri ışığında incelemeye yönelik olmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): La Mesopotamie, les civilisations hahylomens et assyrienne, 1923, (“Mezopotamya, Babil ve Asur Uygarlıkları”); Les Hittites, 1936, (“Hititler”); Les peuples de l’orient mediterraneen, 1938, (“Doğu Akdeniz Halkları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi