Lindsay Anderson kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Lindsay Anderson kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1923) İngiliz yönetmen, belge filmci, sine­ma eleştirmeni. “Özgür Sinema” ha­reketini yönlendiren yazılarıyla ta­nınmıştır. Hindistan’da, Bcngalore’de doğdu. Babası İngi­liz ordusunda görevli bir subaydı. Ortaöğrenimini Cheltenham ve Oxford’da tamamladıktan sonra or­duya girdi; II. Dünya Savaşı’na katıldı. Savaşın bitiminden sonra, 1947’de Sequence adlı sinema dergisini kurdu ve yönetti. 1951’de dergi kapanınca Sight and Sound, The Times, The Observer ve New Statesman adlı dergi ve gazetelerde sinema konusun­daki kavgacı yazılarını sürdürdü. Yazar ve belge filmcisi olarak 1950’lerin “Özgür Sinema” hareketi­nin öncüsü oldu. Sinema konusundaki düşüncelerini gerçekleştirmek için filmler çekti.

Anderson sinema konusundaki çalışmalarına Sequence dergisindeki yazar ve yöneticiliğiyle başladı. Dergi, geleneksel İngiliz sinemacılığının alışılagelmiş tutumlarına karşı radikal bir karşı çıkışın düşünsel yapısını biçimlendirmeye çalışıyordu. Yine o yıllarda çeşitli endsütri kurumlarının desteğinde belgesel film­ler çekmeye başladı. 1953 yılında çektiği ve sağır dilsiz çocukların eğitim sorunlarına eğilen Thursday’s Children adlı filmi, yönetmene 1955 Oskar Ödülü’nü kazandırdı, ancak kısıtlı dağıtım yüzünden izleyicile­re gereğince ulaşamadı. Bir süre reklam filmleri ve TV dizi filmleri de çeken Anderson, 1963’te ilk konulu filmi olan This Sporting Life’ı çekti. Bir sporcunun yaşlı bir dulla ilişkisini dile getiren bu film, eleştir­menlerin övgülerini kazandı.

Sinemaya olan katkısı, yönetmenliğinden çok İngiliz “Özgür Sinema” hareketini yönlendiren yazılarıyla beliren Anderson, özellikle kısa ve belgesel film yönetmenlerini etkiledi. Düşüncelerindeki karar­lılık ve güçlü yapımcılarla uzlaşmayı sürekli reddet­mesi ticari sinemada kendine yer yapmasını engelledi.

YAPITLAR:

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983