limnoloji

23

Limnoloji; dünyamızdaki iç suları inceleyen biyoloji alt bilim dalıdır.