Lignin Nedir, Ne Demek, Özellikleri, Hakkında Bilgi

0
54

Lignin, Lignen veya Odunlaşma, bitkilerde, hücre çeperi içerisinde bulunan lignin, selülozla birlikte bitkinin odunsu yapısını ve dayanıklılığını sağlar. Kâğıt yapımında kullanılmaz fakat kâğıt üretiminin yan ürünüdür. 2 ve 3 sınıf kâğıtlarda (teksir kâğıtları,saman kâğıt gibi sarı kâğıtlarda) bolca bulunur. Lignin zamanla bozunarak kağıdın ömrünü kısaltır.

Bitki dokularının birçoğu karbonhidratlar ve yabancı bileşenlere ilaveten lignin olarak isimlendirilen amorf ve polimer bir madde içerirler.Olgun ağaç dokusunda lignin miktarı % 18 ila % 38 arasında değişir. Lignin değişik oranlarda ot ve çimenlerde de bulunur.

Canlı bitkilerde ligninin biyolojik rolü, hücre duvarının selüloz ve diğer karbonhidratlarıyla mükemmel bir direnç ve dayanıklılığa sahip bir doku oluşturmuktadır. Ligninle diğer iki grup doğal polimerler olan karbonhidratlar ve proteinlerin kimyasal özellikleri birbirlerinden oldukça farklıdır. Örneğin;ağaç ligninleri öncelikle aromatik bir yapıdadırlar ve bilinen çözücülerde kolay kolay ve hemen hemen tümüyle çözünmezler. Monomer ünitelere hidrolizleri mümkün değildir ve diğer doğal polimerlerin en önemli özelliği olan düzgün yapıdan yoksundurlar. Bu özellikler ligninin yapısı hakkındaki çalışmaları son derece zorlaştırır.