Liderlik Sözleri -2 Liderlikle İlgili Anlamlı Özlü Sözler

 • Pers Kralı olmaktansa, bilen kişi olmayı tercih ederim. (Democritus)
 • Bir hükümdarın, herhangi bir şey için merhametten daha iyi olabileceğini hayal etmek imkansızdır.(Seneca)
 • Roma’da ikinci adam olmaktansa, burada birinci adam olmayı tercih ederim (Bu sözü Alp Dağlarını geçerken bir köyü işaret ederek söylemiştir). (J. Caesar)
 • Liderler, Hunlara yön vermeli, onların amaçsız kalmalarına asla izin vermemelidir. (Attila)
 • Düşmanınızın uygulayacağı yeni taktiklere hazırlıklı olmalıyız. Onu yakından izlemeli, zekamızı kullanarak başvurabileceği olası yöntemleri değerlendirmeliyiz. (Attila)
 • Rekabetçi ruhu olmayan lider zayıftır ve en ufak sorun karşısında kolaylıkla pes eder. (Attila)
 • Üstün lider işlerin yapılmasını çok küçük hareketlerle sağlar. Emirlerini bir çok kelimelerle değil, yaptığı birkaç işle yayar. Her şeyle bilgilenir, ancak nadiren karışır. Bir katalizördür ve eğer orada olmazsa, işler o kadar da iyi gitmeyecekse bile, başardığında hiçbir övgüyü üstüne almaz. Ve üstüne hiçbir övgü almadığı için övgü onu hiç terketmez.(Lao Tzu)
 • Sizin her biriniz birer çobansınız  ve her biriniz sürünüzden mes’uldür; Devlet başkanı bir çobandır ve yönetimi altındakilerden mes’uldür. Erkek, aile fertlerinin çobanıdır ve onlardan mes’uldür. Kadın, kocasının evinde çobandır ve çocuklarından mes’uldür. Hizmetçi/işçi, efendisinin/işvereninin  malının çobanıdır ve onlardan mes’uldür. Hâsılı her biriniz birer çobansınız  ve her biriniz (kendi) sürüsünden mes’uldür. (Hz. Muhammed)
 • Halkıma yoksulluk musallat olacak ise önce benim evime konuk olur! (Orhan Gazi)
 • Başsız bir kalabalıktan hiçbir hayır gelmez. (N.Machiavelli)
 • Ortalıkta çok fazla şef fakat çok az Kızılderili var. (ABD Atasözü)
 • Birinci adamlar güneşi, ikinci adamlar gölgeyi sever. (B.Shaw)
 • Büyük şeyleri yapmak, zordur; Ama büyük şeyleri yönetmek daha zordur. (Nietzsche)
 • İnsanlar, bir lider ve bir patronun arasında farkı soruyorlar. Lider, rehberlik eder, patron çalıştırır. (T. Roosevelt)
 • Lider, sıradan insanların, kısır tartışmalardan dışında kalarak, yükseği hedeflemelidir, büyük görmelidir, geniş ölçüde yargılamalıdır. (C.de Gaulle)
 • Bir lider görüş birliği arayıcısı değil,  görüş birliğini yaratıcısıdır. (M. L. King)
 • Siyasal bir liderin ilk amacı nedir? Çoğunluğu bulmak. Eğer seçmenleri otoparklara ilgi duyuyorsa, otoparkların hakkında konuşmak. (N.Gingrich)
 • Doğal bir lider değilim. Çok fazla entellektüelim; Çok fazla soyutum; çok fazla düşünürüm. (N.Gingrich)
 • Kendileri düşünemeyen veya sorumluluk alamayanlar, yaygara koparan bir lidere ihtiyaç duyarlar. (H. Hesse)
 • Bir liderin son sınavı, geriye insanları ikna edecek ve onları kazanacak bir adam bırakmasıdır. (W. Lippmann)
 • Her şeyi kendisi yapmak veya bunu yaptığı için tüm takdiri kendisi toplamak isteyen hiçbir insan büyük lider olamaz. (A.Carnegie)

Liderlik Sözleri -1 Liderlikle İlgili  Sözler—————————-Liderlik Sözleri -4 Liderlikle İlgili Sözler
Liderlik Sözleri -3 Liderlikle İlgili  Sözler—————————-Liderlik Sözleri -5 Liderlikle İlgili Sözler