Liam O’Flaherty Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

22

O’FLAHERTY, Liam (1896-1984)

Irlandalı romancı ve öykü yazan. İrlanda halkının yaşamını gerçekçi bir yaklaşımla anlatmıştır.

İrlanda’nın batısındaki Aran Adaları’nda, Galway bölgesinde doğdu, Eylül 1984’te Dublin’de öldü. Çocukluğu, çorak toprakların doğurduğu ilkel koşullarda yaşayan ve sürekli doğaya karşı savaşmak zorunda olan insanlar arasında geçti. Rahip olmak üzere Katolik okullarında eğitim gördükten sonra rahiplikten vazgeçerek Dublin’deki University College’a devam etti. Daha sonra I.Dünya Savaşı’na katıldı. 1917’de ağır biçimde yaralandı. Aynı yıl Güney Amerika’dan başlayarak ABD, Kanada ve Türkiye’ye uzanan bir geziye çıktı. Bu yolculuğu sırasında çeşitli işlerde çalıştı. İrlanda’ya döndükten sonra, işsizlerin kamuya ait bir binayı işgal eylemine katıldığı için ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı ve 1922’de İngiltere’ye yerleşti.

Acı çeken, umutsuzluk içindeki insanları yer yer katı bir gerçekçilikle, yer yer de kendine özgü bir lirizm içinde ele alan O’Flaherty’nin ilk romanı Thy Neighbor’s Wife (“Komşunuzun Karısı”) 1923’te yayımlandı. Asıl ününü sağladığı The Informer’da (Muhbir) İrlanda İç Savaşı sırasında arkadaşını ele veren bir devrimciyi, dönemin siyasal ve psikolojik ortamı içinde anlatıyordu. Bu roman 1935’te yönetmen John Ford tarafından sinemaya uyarlandı. 1935’ten sonra yaşamını daha çok ABD’de sürdüren O’Flaherty, 1950’de yazdığı The Insurrection ’a (“Başkaldırı”) kadar pek önemli bir yapıt ortaya koyamadı. 1916’da İrlanda’daki ayaklanmayı anlatan, trajik olduğu kadar şiir ve duygu da yüklü olan bu roman, kimi eleştirmenlerce O’Flaherty’nin en yetkin yapıtı olarak değerlendirilir.

•    YAPITLAR (başlıca): Roman: Thy Neighbor’s Wife, 1923, (“ Komşunuzun Karısı”); The Black Soul, 1924, (“Karanlık Ruh”); The Informer, 1925, (Muhbir, 1972); The House of Gold, 1929, (“Altın Evi”); Famine, 1937, (Kıtlık, 1973); Insurrection, 1950, (“Başkaldırı”). Öykü: Spring Sowing, 1926, (“Baharda Ekim”); The Stories of Liam O’Flaherty, 1956, (“Liam O’Flaherty’nin Öyküleri”); The Pedlar’s Revenge and Other Stories, 1976, (“Satıcı’nın Öcü ve Başka Öyküler”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi