Levin Goldschmidt Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

36

GOLDSCHMIDT, Levin (1829-1897)

Alman, hukukçu. Ticaret hukuku üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

30 Mayıs 1829’da Danzig’de (şimdi Polonya’da Gdansk) doğdu, 16 Temmuz 1897’de Wilhelmshöhe’ de öldü. Hukuk öğrenimini tamamladıktan sonra, 1860’ta Heidelberg Üniversitesi’nde öğretim üyesi oldu. 1869’da Leipzig’de (şimdi DAC’de) kurulan Yüksek Ticaret Mahkemesi’ne 1870’te yargıç olarak girdi. Bu görevi sırasında öğretim üyeliğini de sürdüren Goldschmidt, 1875’te Berlin Üniversitesi’nde ticaret hukuku profesörü oldu.

Goldschmidt Alman ticaret hukuku üzerindeki çalışmalarına, Almanya’da gelişmekte olan sanayi ve ticareti düzenleyecek yasaların oluşturulması yolunda yoğun çabaların olduğu bir dönemde başladı. Bu dönemde 1847’de yürürlüğe giren kambiyo ve 1861’de yürürlüğe koyulan genel ticaret yasasına ek olarak ticaret hukuku konusunda bilimsel tartışmalar sürüyordu.

Goldschmidt, Roma hukuk kavramlarından bağımsız ticaret hukuku kavramları geliştirilmesi gerektiğini, bunun da tarihsel ve iktisadi etmenleri dikkate alan karşılaştırmalı bir yöntemle gerçekleşebileceğini savundu. Bu düşüncelerini 1858’de kurduğu Zeit-schrift für das gesamte Handelsrecht (Ticaret Hukuku Dergisi) adlı dergide açıkladı. 1864-1868 arasında yayımlanan Handbuch des Handelsrechts (“Ticaret Hukuku Elkitabı”) adlı çalışmasında ticaret hukukunun temel ilkelerini ortaya koydu. Ayrıca Roma mülkiyet hukuku üzerine çalışmalar yaptı.

•    YAPITLAR (başlıca): Handbuch des Handelsrechts, 2 cilt. 1864-1868, (“Ticaret Hukuku Elkitabı”); Vermischte Schriften, (ö.s.), 2 cilt, 1901, (“Karışık Yazılar”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi