Lev Nikolayeviç Tolstoy Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Hakkında Bilgi

63

TOLSTOY, Lev (1828-1910)

Rus, romancı ve düşünür. Voyna i mir (Harp ve Sulh) adlı romanı, dünya edebiyatının en büyük yapıtlarından biridir.

Kont Lev Nikolayeviç Tolstoy 9 Eylül 1828’de Tula Eyaleti’nde, Moskova’nın 150 km güneyinde, ailesine ait Yasnaya Polyana Malikânesi’nde doğdu, 20 Kasım 1910’da Ryazan Eyaleti’nde, Astapova’da (bugün Lev Tolstoy) öldü. Kökleri 14.yy’a kadar giden ve I.Petro zamanında sivrilmiş bir ailenin oğluydu. Çok küçük yaştayken öksüz ve yetim kaldı. Uç ağabeysiyle birlikte onun bakım ve eğitimini halaları üstlendi. Burada aldığı dinsel eğitim Tolstoy’u derinden etkiledi. Halaları 1840’ta ölünce Tolstoy kardeşler Kazan’daki başka bir halalarının yanına geçtiler. Bu halasıyla kocası Kazan sosyetesinin önde gelen kişileriydi. Böylece genç Tolstoy’un günlük yaşamı balolar, çağrılar, çoğu Fransız ve Alman olan özel öğretmenlerden aldığı derslerle geçmeye başladı. Tolstoy 1843’te Doğu dilleri okumak üzere Kazan Universitesi’ne girdi, ama iyi bir öğrenci değildi. Kısa bir süre sonra daha kolay bulduğu Hukuk Fakültesi’ ne geçti. 1847’de burayı da bıraktı ve Yasnaya Polyana Malikânesi’ne geri döndü.

Bine yakın serfin çalıştığı bu geniş toprakta örnek bir çiftçi olmak ve köylülerin dertleriyle
uğraşmak istiyordu. Ama eğlenceye düşkünlüğü onu sık sık St.Petersburg (bugün Leningrad) ve Moskova’ ya sürüklüyordu. Bütün yaşamı boyunca tutacağı güncesine de bu sırada başladı. Bu notlarda, kendisini “ahlak dışı” davranışlara yönelten güdüleri gerçekçi bir biçimde ve keskin bir çözümleme gücüyle araştırdığı görülür.

Bu tekdüzeleşen eğlencelerden sıkılan Tolstoy, 1851’de Kafkasya’ya, subay olan ağabeysinin yanına gitti. Orada sınavla orduya katıldı ve Ruslar’a karşı direnen Müslümanlar’la savaşan bir birliğe atandı. İlk yapıtı olan Detstvo’yu (Çocukluk) burada, çarpışmalardan ve askerce eğlencelerden artakalan zamanda yazdı. Yitip gitmiş yaşantıları çok canlı, taze bir üslupla anlatan bu otobiyografik yapıt, dönemin en ünlü edebiyat dergisi olan ve Nikolay Nekrasov’un yönetiminde çıkan Sovremennik (Çağdaş) dergisinde yayımlandı, hemen başarı kazandı. İlerde Tolstoy’un en güçlü romanlarında görülecek olan ayrıntı zenginliği, bu ilk yapıtında da izleniyordu. Tolstoy Kırım Savaşı’na da katıldı. Bu sırada, ilk yapıtının devamı sayılan Otroçestvo (İlk Gençlik) ve Yunost’u (Gençlik) yazdı. 1856’da savaşın bitmesinden sonra St.Pe-tersburg’a gitti. Burada, birini radikal demokrat N.Çernişevski’nin, öbürünü muhafazakâr liberal İ.Turgenyev’in temsil ettikleri iki edebi kampla da uzlaşamadı ve Yasnaya Polyana’ya döndü. 1857’de Batı Avrupa’ya gitti; Almanya, İsviçre ve Fransa’yı dolaştı.