Ana Sayfa Filozoflar Filozof Biyografileri Leukippos Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Leukippos Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

0

LEUKİPPOS (İÖ 5.yy)

Eski Yunan bilgesi. Demokritos’un geliştirdiği Atomculuk öğretisinin öncüsüdür.

Leukippos’un yaşamıyla ilgili kesin ve yeterli bilgi yoktur. Diogenes Laertius’un bildirdiğine göre, doğum yeri Elea, Abdera (Batı Trakya) ve Miletos illerinden biridir. 5.yy sonlarına doğru yaşadığı, Elealı Zenon’un öğrencisi olduğu, Protagoras ve Demokritos’un onun görüşlerinden yararlandığı, felsefe tarihinde yaygın bir kanıdır. Leukippos’tan yazılı yapıt kalmamış, yalnız düşüncelerini aktaran, açıklayan kaynaklardan Atomculuk öğretisinin öncüsü olduğu, felsefe tarihinde atom kavramını ilkin onun kullandığı öğrenilmektedir. Kimi araştırıcılara göre, onun düşünceleri sonradan, Demokritos’unkilerle karıştnıştır.

Leukippos, Elea Okulu’nun öğrencisi olmasına karşın ayrı bir düşünce geliştirmiş, bu okulun benimsediği varlık öğretisini eleştirmiştir. Ona göre evreni, bütün varlık türlerini kuran temel öğe atomdur. Atom doluluk anlamına gelir, onun karşıtı ise yokluk olan boşluktur. Bu da atomlann devindiği ortamdır. Bu boşluk olmasa, atomlarda devinme olanağı kalmazdı. Devinme tek türden bir olay değildir, çoğalma, büyüme, beslenme, yayılma, gelişme, daralma, genişleme gibi bütün eylemleri içerir. Sözgelişi açlığın giderilmesi boşalan organa besinlerin doluşu, soluk alıp verme gövdenin boşalıp dolmasıdır. Bu da çıkan atomların yerine gövdeye yenilerin girmesi biçimindedir. Atomlann yoğun, gevşek gibi özellikleri vardır. Yoğun atomlar ağır nesneleri, gevşek atomlar ağır olmayan varlıkları oluşturur.

Duyularla gövdeye, anlığa gelen atomlar algı verilerini sağlar. Görme nesnelerden çıkan ve onların çok küçük birer örneğini yansıtan birtakım görüntülerin göze gelmesi sonucudur. Bu görüntüler de çok küçük atomlardan kuruludur. İşitme de kulağa gelen bir atom akışı niteliği taşıyan sesin algılanışıdır. Bunun gibi dokunma, tatma, koku alma hep ilgili duyularla gelen atomların oluşturduğu birer olaydır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi