Leopold Berchtold Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

30

BERCHTOLD, Leopold von (1863-1942)

Avusturyalı devlet adamı. Dışişleri bakanı olduğu sırada Sırbistan’a gönderdiği ültimatom I. Dünya Savaşı’nın başlamasının resmi nedeni olmuştur.

Kont Leopold von Berchtold, 18 Nisan 1863’te Viyana’da doğdu, 21 Kasım 1942’de Viyana’da öldü. Moravia ve Macaristan’ın zengin toprak sahiplerindendi. Bir süre hukuk okuduktan sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun dışişleri bakanlığında çalışmaya başladı. 1893’te Macaristan’ın önde gelen soylularından birinin kızı olan Ferdinandine Karolyi ile evlenerek Avusturya- Macaristan’ın en varlıklı kişilerinden biri oldu.

Paris, Londra ve St. Petersburg (Petrograd, bugünkü Leningrad) elçiliklerinde çeşitli görevler aldıktan sora, 1906’da Rusya Büyükelçiliği’ne atandı. Mart 191 l’e değin bu görevde kalan Berchtold, Avusturya-Macaristan ile Rusya’nın Balkanlar’da egemenlik sağlamak için giriştikleri mücadeleyi yakından izledi. 1911’de dışişleri bakanı olduğunda Rusya’nın Balkanlar’da yayılma isteğine karşı bir siyaset izlemeye çalıştı.

1912-1913 Balkan savaşları sırasında uzlaşmacılıkla saldırganlık arasında gidip gelen tutarsız bir siyeset izleyen Berchtold, savaşın bitiminde Rusya’ nın ayrılma isteminde bulunan Güney Slavları desteklemesine karşı, saldırgan bir tutum almaya başladı. Avusturya Arşidükü Ferdinand’ın Saraybosna’da öldürülmesi üzerine Sırbistan’a sert bir ültimatom göndermesi, I. Dünya Savaşı’nın başlamasının görünürdeki nedeni oldu. Başlayan savaşta eski bağlaşıkları olan Almanya ve İtalya’dan yardım isteyen Berch-töld, İtalya’nın tarafsız kalmasına karşılık Avusturya-Macaristan Imparatorluğu’ndan toprak istemesi üzerine, 13 Ocak 1915’te istifa etti.

İstifasından sonra bir süre yüksek bir memurluğa getirilen Berchtold, Habsburg Hanedanı’nın yıkılışından ve Imparatorluk’un parçalanmasından sonra, Viyana’da malikânelerinin geliri ile yaşadı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi