Leone Ebreo Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

LEONE EBREO (15. – 16.yy)

İbrani, düşünür. Aşkın kaynağını araştırmış, Platoncu düşünceyi benimsemiştir.

1460-1470 arasında Lizbon’da doğduğu, 1535’ten önce, büyük olasılıkla 1525’te Napoli’de öldüğü sanılmaktadır. Gerçek adı, Jehudah Abravanel ben Ishak’tır. Babası, Portekiz Kralı V.Alfonso’nun
(1432-1481) danışmanı Isaac Abravanel’dir. Önce tıp öğrenimi gördü, kralın ölümünden sonra, bir suikasta karıştığı öne sürülünce ailesiyle birlikte İspanya’ya kaçan baba Abravanel, burada kral I.Ferdinando’nun (1423-1494) hizmetine girdi. 1492’de Yahudiler İs-panya’dan kovulunca, baba-oğul Napoli’ye sığındı. 1495-1496 yıllarında Fransızlar İtalya’yı kuşatınca Leone, Cenova’ya, oradan da Napoli’ye babasının yanma gitti. Bir süre Napoli’de kaldıktan sonra Venedik’e geçti.

Leone Ebreo, Dialoghi d’amore (“Aşk Diyalogları”) adlı yapıtıyla tanınır. Kitaptaki konuşmalar, seven Philo ve sevilen Sophia arasında geçer. Düşünür bu adları philosophia (felsefe) sözcüğünden türetmiştir. Önce sevgi ve dileğin kaynaklarını ve ayrımlarını tartışır. Gerçek sevginin dileği uyandıracağını savunur. Anlığa dayalı bu sevgi dileğin kaynağı, usun ve bilginin ürünüdür. İkinci diyalogda, sevginin evrensel olduğunu ileri sürer. İnsanlar ve hayvanlar arasında, bu konudaki ayrım, insan sevgilerinin anlık ve ahlak niteliklerinde uyuma da dayanmasıdır. Ancak sevgi göksel cisimler ve tin için de geçerlidir. Cansız nesnelerde, bir tür çekim diye açıklanabilecek bu olgu, tanrısal sevgi olarak da vardır. Tanrı’da sevgi tüm evreni bir arada tutar. Sevginin evrensel amacı, yüce güzel ve iyi olan Tanrı ile bütünleşme hazzına ulaşmaktır.

Yeni-Platonculuk’un Yahudiler arasındaki tek temsilcisi olarak tanınan Leone Ebreo, Aristoteles ile Platon’u uzlaştırmaya çalışmıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Dialoghi d’amore, (ö.s.), 1535, (“Aşk Diyalogları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi