Leone Battista Alberti Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

118

ALBERTI, Leon Battista (1404-1472)

İtalyan mimar ve yazar. Hümanist, doğacı ve bilimsel yaklaşımıyla Rönesans düşüncesinin kuramcılarından olmuştur.

Cenova’da doğdu, Roma’da öldü. Floransak zengin bir tacirin gayrimeşru çocuğudur. Floransa’ nın en zengin ve soylu ailelerinden olan Albeniler, Floransa’da aileler arası çekişmeler sonucu, bir süre için Cenova’ya gitmek zorunda kalmış; Alberti de bu sırada doğmuştu. Kuzey İtalya’da öğrenim gördü, daha sonra Bologna’da hukuk okudu. 1428’de yirmi dört yaşındayken, ailesine verilen ceza kaldırıldığı için Floransa’ya döndü. Bundan sonraki birkaç yıl onun gelişmesinde ve mimari formasyonunu kazanmasında önemli yıllardır. Birçok konuya büyük ilgisi vardı; hukuk eğitimi görmüş ama sanatın bütün dallarıyla ilgilenmişti. Aynı zamanda iyi bir sporcuydu, atletizm ve binicilikle uğraşıyordu.

Alberti’nin asıl tanındığı alan yazarlıktır. Mimarlık, resim ve heykel üstüne yapıtları Rönesans düşüncesinin özünü yansıtır. Oyun yazarlığı ile de uğraşan Alberti, Romalı yazar Lucian’m üslubunda bir komedi ve diyalog yazmıştır. Bunun yanı sıra ahlak, din, sosyoloji, hukuk konularında ve doğa bilimlerinin çeşitli dallarında makaleler ve tezler hazırlamıştır.

Floransa’da geçirdiği birkaç yıldan sonra, Roma’ da Papalık mahkemelerinde sekreter olarak çalışmaya başlamış ve bundan sonraki yaşamı Roma ve Floransa’da geçmiştir. Bu sıralarda, Papa V. Nicholas’m politikası orta İtalya’da etkisini artırmıştı. Tüccar kesiminden destek alan dini çevrelerde hümanist bir yönelim gelişmeye başlamış; bu, Roma’daki çalışma yaşamında Alberti’ye, Floransa’dakine benzer elverişli bir ortam sağlamıştı. Bu yıllarda papa çeşitli yapı projeleriyle uğraşmaktaydı. Bu konuda danışmam Floransak mimar Bernardo Rosselini idi. Alberti, yakın arkadaşı Biondo da Forlini vasıtasıyla papa ile tanıştı. Alberti’nin, Vatikan’ın restorasyonunu ve Santa Maria Maggiore’nin bazı onarım işlerini almasından sonra, mimarlık konusunda saygınlığı arttı. Bu iki mimarın önerilerinden yararlanan papa, içinde Acqua Vergine su kemerlerinin restorasyonu ve Pi-azza di Trevi’deki mermer süslemeli çeşmenin yapı-mınında da bulunduğu birçok projenin gerçekleştirilmesini sağladı.