Leonard Trelawny Hobhouse Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

29

HOBHOUSE, Leonard Trelawney (1864-1929)

İngiliz, sosyolog. Sosyolojide evrimci görüşün başlıca temsilcilerindendir.

8    Eylül 1864’te Cornwall’da St.Ives köyünde doğdu, 21 Haziran 1929’da Fransa’da Alençon’da öldü. Marlborough Okulu ve Oxford Üniversitesi’ne bağlı Corpus Christi College’da öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında güncel siyasi ve iktisadi sorunlarla ilgilendi. 1887’de Merton College’da, 1894’te de Corpus Christi College’da öğretim üyeliğine kabul edildi. Bu yıllarda işçi hareketlerine yakın bir ilgi duydu. 1897’de Oxford Üniversitesi’nden ayrılarak 1902’ye değin Manchester Guardian gazetesinde çalıştı. 1903-1905 arasında Özgür İşçi Sendikası’nın sekreterliğini yaptı. 1905-1907 arasında Tribüne gazetesinin siyasi konularda yayın yönetmenliğini yaptı. Bu yıllarda siyasi içerikli kitaplar yazdı. 1907’de Londra Üniversitesi’ne sosyoloji profesörü olarak atandı ve ölümüne değin burada ders vermeyi sürdürdü.

Hobhouse, tanrıcı, sosyal adaletçi, liberal bir ahlak felsefesinin savunucusu olduğu kadar, Comte, Durkheim ve Spencer’den etkiler taşıyan evrimci bir sosyolog olarak da tanınır. Hobhouse’a göre sosyoloji, insanın tüm toplumsal yaşamını konu edinen bir bilimdir ve diğer bilim dallarıyla karşılıklı bir alışveriş içindedir. Sosyoloji için ana yöntem karşılaştırmadır. Deneysel yöntemler genel sonuçlara varmak için yeterli değildir. Hobhouse’a göre sosyolojinin görevi toplumların genel evrimini ortaya çıkarmaktır. Wheeler ve Ginsberg’le birlikte, ilkel toplumlardaki temel kurumlar üzerinde yaptığı karşılaştırmalı araştırmalarla değişik iktisadi sistemleri saptamak, daha sonra da yönetim ve toplumsal tabakalaşma farklılıkları ile iktisadi farklılıklar arasındaki ilişkileri belirlemek istemiştir. Onun bu çalışmalarında Marxist sosyolojiden etkiler de bulunur.