Leon Walras Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

WALRAS, Marie Esprit Leon (1834-1910)

Fransız, iktisatçı. Genel iktisadi denge kuramının kurucusudur.

16 Aralık 1834’te Fransa’da Normandiya’da Ev-reux’de doğdu, 5 Ocak 1910’da İsviçre’de Montreux yakınında Clarens’de öldü, iktisatçı olan babasının ve babasının sınıf arkadaşı Cournot’nun yönlendiriciliği altında kendi kendisini yetiştirdi. Matematik bilgisinin yetersizliği nedeniyle Paris’teki Ecole Polytechni-que’in giriş sınavlarında iki kez başarısız olduktan sonra, 1854’te Ecole des Mines’de maden mühendisliği öğrenimi görmeye başladı. Ertesi yıl okuldan ayrılarak edebiyatla ilgilenmeye başladı ve iki roman yazdı. 1858’de iktisatla uğraşmaya karar verdiyse de, gerekli formel eğitimden yoksun olduğundan akademik bir kariyer elde edemedi, iktisadi konularda yazılar yazmaya başladı ve 1860’ta L’economie politi-que et la Justice (“Politik iktisat ve Adalet”) adlı ilk kitabını yayımladı. Aynı yıl Lozan’da vergi konulu bir uluslararası kongreye katılarak, daha sonra Lozan Akademisi’nden öğretim üyeliği için çağrı almasını sağlayacak hukukçu Louis Ruchonnet ile tanıştı. Bu arada kısa bir süre gazetecilik yaptıktan sonra, 1865’te üretici kooperatiflerine kredi sağlayan bir bankanın yönetimine geçti. 1866’da Leon Say ile birlikte, kooperatif örgütlenmesine yönelik olarak Le Travail (Emek) adlı aylık dergiyi yayımlamaya başladı. 1870’te Lozan Akademisi’nin (daha sonra Lozan Üniversitesi) yeni kurulmuş olan Politik iktisat Kür-süsü’ne atandı.