Lenfoblast Nedir, Ne Demektir, Kısaca Hakkında Bilgi

0
45

Lenfoblast, (ilkel lenf hücresi), olgunlaşmamış (immatür) lenfosittir. Lösemide kontrolsüz şekilde çoğalırlar. Ayrıca, lösemide “blast” sözcüğü (kısa isim olarak) çoğu zaman lenfoblastlar için kullanılır.

Yapısı

Lenfoblastlar 12-20 µm çapındadırlar. Çekirdek / sitoplazma oranı yaklaşık 4:1’dir. Sitoplazmaları genellikle agranüler (granülsüz) ve bazofiliktir (bazik boyalara afiniteli).