Nedir ?

Lenf Bezi Tüberkülozu Nedir, Tedavisi, Hakkında Bilgi

Lenf bezi tüberkülozu ya da skrofula veya tüberküloz lenfadenit. Tüberküloz etkeni olan mikobakterium tüberkülozis basilinin lenf bezlerini tutmasıyla oluşan bir hastalıktır. Akciğer dışı tüberküloz olgularının en sık görülen formudur. En sık tutulan lenf bezleride boyun lenf bezleridir. Bunun haricinde göğüs kafesi içinde mediastende ve akciğer hilusunda; göğüs kafesi dışında aksillada, inguinal bölgede, karın içinde (mezenterik) ve diğer bölgelerde görülebilir.

Klinik

Tipik tablo boyunda ağrısız,hareketli büyüyen kitle görünümüdür. İleri vakalarda hareketi azalır yumuşar ve akıntı gelişebilir. Tüberkülozun sistemik klinik belirtileri az görülür ya da görülmez.

Tanı

Lenf bezi tüberkülozunda tanı etkilenen lenf bezinden iğne biyopsi yada eksizyonel biyopsi alınması yöntemiyle konulur. Biyopsi materyalinden ARB boyama, kültür ve histopatolojik inceleme yapılır. Toraks içi lenf bezlerinin görüntülenmesi için Çoğunlukla bilgisayarlı tomografiden yararlanılır.

Tedavi

Tüberküloz lenfadenit hastalarına çoğunlukla standart 6 aylık anti tüberküloz tedavi verilir.(2 ay INH+RİF+PZA+EMB ve 4 ay INH+RİF)

  • INH =İzoniazid
  • PZA =Pirazinamid
  • RİF =Rifampisin
  • EMB =Etambutol

İlgili Makaleler