Lemi Atlı Kimdir, Biyografi, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

24

ATLI, Lem’i (1870-1945)

Türk besteci. Türk Musikisi’nin önde gelen şarkı bestecilerinden biridir.

İstanbul’da doğdu. Çok küçük yaşta annesini, babasını kaybetti, ablasının yanında büyüdü. Bir süre Fatih Askeri Rüştiyesi’nde okudu (1882), Soğukçeşme Rüştiyesi’ni bitirdi (1887), daha sonra da Mülkiye’ye devam etti. 1888’de Dahiliye Nezareti Özel Kalemi’nde çalışmaya başladı, aynı zamanda Takvimi Vekayi (Resmi Gazete) yazarlığı da yapıyordu. 1894’te Zaptiye Nezareti Özel Kalemi’ne atandı. 1907’de, otuz yedi yaşında, memuriyetten çekildi. Memuriyet hayatıyla uyum sağlayamayan Atlı’nın özel hayatı acılarla doludur; dört kez evlenip boşandı, geçim sıkıntısı çekti. Bütün uğraşı musiki olan bir bestecidir.

Musikiye on iki yaşında, Hafız Yusuf Efendi’den ders alarak başladı. Olağanüstü derecede güzel bir sesi vardı. Ablasıyla eniştesi musikiyi çok seviyorlar, sık sık evlerinde o dönemin tanınmış sanatçılarının katıldığı musiki toplantıları düzenliyorlardı. Bu toplantılarda başta Hacı Arif Bey olmak üzere, birçok sanatçıyla tanıştı, hepsinden ayrı ayrı yararlandı. Musiki zevki bu toplantılarda gelişti. On sekiz yaşında ilk şarkısını besteledi; “Hüsnüne etvar-ı nâzın şan senin” mısrasıyla başlayan bu güzel karcığar şarkı musiki çevrelerinde çok beğenildi. Kısa bir süre sonra, ikinci şarkısı, hicazkârdan “Pembelikle imtizaç etmiş tenin” ile bestecilik gücünü iyice kanıtladı. Ama tam bir musiki eğitimi görmedi, sağlam bir kulağı ve belleği olduğu için de nota öğrenme gereğini duymadı. Büyük yeteneği ve zevkiyle çok güzel şarkılar besteledi. Eserlerini başkaları notaya aldı; beş yüz şarkı bestelediğini söylemişse de, iki yüz kadarı günümüze kaldı. Atlı, aynı zamanda çok titiz, başarılı bir okuyucuydu; bu yanıyla da musiki çevrelerinin saygısını kazanmıştı.