Lao Tzu – Öğretiler

Lao Tzu – Öğretiler

Gökyüzü Sürüp Gidiyor

Arzu edilecek şeylerin teşhir edilmemesi

…fesadı önler,

Yol, boş bir kap gibidir

İçini hiçbir şey doldurmaz

…çömlekleri kullanışlı kılan

İçlerindeki boşluktur.

Dolmak için

Kendini boşalt

Başkalarını bilen zekidir,

Kendini bilen aydınlanmıştır.

Başkalarını alt eden cüsselidir

Kendini alt eden güçlüdür.

Halinden memnun olan zengindir.

Kararlı adım atan, iradesinin efendisidir.

Yerini kaybetmeyen kalıcı olur.

Yok olmadan ölebilen uzun ömürlü olur.

Bilen konuşmaz,

Konuşan bilmez

Saldırgan olan yöneticinin

Halkı da sahtekâr olur

Hareket eden, yıkar

Ve yaralayan, kaybeder

Halk aç ise

Yöneticiler amansızca vergilendirdikleri içindir.

Canlı varlık, zayıf ve yumuşak doğar

Ölü bir varlık, sert ve katıdır.

Şu dal zarif ve narindir;

Ölünce solar ve kurur.

Ölümün dostu, sert ve katı olandır.

Hayatın dostu, zayıf ve yumuşak olandır.

Şu güçlü ordu, zaferi asla elde edemez.

Şu dimdik duran ağaç da bir gün yere serilir.

Yükseklik ve güç, aşağı şeylerdir.

Güçsüzlük ve alçakgönüllülük yüksek olan şeylerdir.

Hakikati anlatan sözler güzel görünmezler

Güzel sözler ise hakikati söylemezler.

Türkçeleştiren: İsmail Taşpınar

Kaknüs Yayınları

Nisan 1999