Lao Tzu – Bilinmeyen Öğretiler

Lao Tzu – Bilinmeyen Öğretiler

“Bıçağı tutan, parmak uçlarında Tao’yu bulacaktır”

Lao Tzu, Honan’da doğmuş, asıl adı Li Tan (Lao Tan)dır. Lao Tzu, “İhtiyar Bilge” anlamına gelen kendisine verilmiş bir lakaptır. Çin tarihinde en uzun ömürlü hanedan olarak bilinen Çu (Choeu) hanedanı (MÖ. 1028 – MS. 256) döneminde saray arşivcisi olarak görev yapmıştır. (s. 6)

Çin dinî geleneğina ait ilk yazılı eser, ilk aziz, ilk hükümdar ve ilk bilge diye de bilinen Fo-Hi’nin I-Ching adlı eseridir(MÖ. 2800 civarı). (s. 8)

Öğütlerim basittir, (s. 17)

Bu öğretinini ilk kuralı ayrım yapmama erdemidir. (s. 18)

Kişinin ruhu Tao’dan her uzaklaşışında biraz daha kirlenir.

Öfke bir uzaklaşmadır.

Direnme bir uzaklaşmadır.

Ve kendine dalmak bir uzaklaşmadır.

Eğer güzel şeyleri verme konusundaki isteğin sınırlıysa

Onları geri alabilme yeteneğin de öylece sınırlanır.

Bu Tao’nun esas faaliyetidir. (s. 20)

Mükemmel Yol

Daima kelimelerin ve düşüncelerin ötesindedir.

Sadece eşyanın birliğinin farkına var,

O kadar. (s. 24)

Biçimin ötesinde olan kavranamaz.

Bıçağı tutan, parmak uçlarında Tao’yu bulacaktır. (s. 29)

Sevmek, nefret etmek, ümit sahibi olmak; tüm bunlar bağlılıktır.

Bağlılık, kişinin gerçek varoluşunu engeller. (s. 31)

Önce onu kalbinde keşfet.

O zaman tapınman anlam kazanacaktır. (s. 33)

Herhangi bir yöntemin yegâne yöntem olduğunu düşünmek

İkilik yaratmaktır ki,

Bu, latif hakikatin anlaşılmasını geciktirir. (s. 34)

Hakikat, kelimelere sığmaz.

Bu nedenle,

En yüksek üstadın söyleyecek hiçbir sözü yoktur. (s. 39)

Anlamanın tek yolu

Onu doğrudan doğruya tecrübe etmektir. (s. 46)

Zamandan arıtılmış kavrayış

Ölümsüzlüğün başlangıcı budur. (s. 51)

Neden hakikati aramaktan kaçıyorsun?

O burnunun dibinde, her şeyde ve şey olmayanda titreşir durur.

Bilgi toplayarak onu bulabileceğini sanma.

Bilgi şüphe yaratır

Ve bu şüphe seni daha fazla bilgi aramaya yöneltir, açgözlü yapar. (s. 54)

Birine uzun süre eğilim gösteren çöker, yıkılır. (s. 60)

Tao, Bir’i doğurur.

Bir, yin ve yang’ı doğurur.

Yin ve yang da tüm şeyleri doğurur.

Şimdi bunu unut! (s. 66)

İkili düşünmek bir hastalıktır.

Bunun yerine,

Sakin ve basit

… bir hayat yaşa. (s. 68)

Tabiatınla uyum içinde,

Basit ve dürüst yaşa.

Zamanı unut.

Düşünceleri ve kavramları bir kenara bırak. (s. 71)

Evrenin gerçeğini bilmek isteyenler

Şü dört belli başlı erdeme sahip olmalıdırlar:

Koşulsuz sevgi ve saygı…

Samimiyet…

Nezaket…

Destekleyici olmak… (s. 72)

İkilik tuzağı inatçıdır.

Bağımlı, katı ve tuzağa düşmüş bir haldeyken

Özgürlüğü yaşayamazsın. (s. 96)

Sözcükler olmadan söylenenleri işitmek

Yaşamını sev

Tao’ya güven. (s. 110)

Çeviren: İsmail Taşpınar & Amine Gülşah Coşkun

Kaknüs Yayınları, 2. Baskı, 2007