Lantan Nedir, Lantan Elementi Sembolü Nedir

Lantan (La)

Lantan, La sembolü ile bilinen, atom no: 57 ve atom ağırlığı: 138.92 olup, aluminyumla alakalı kimyasal element.

La sembolüyle gösterilen, metalik bir element.

İsveçli kimyacı Carl G. Mosandes tarafından 1839’da, serit (cerite) minerali içinde keşfedildi. Başlıca serit ve samarkit olmak üzere bâzı minerallerde bulunur.

Özellikleri seryum’unkine benzer. Atom numarası 57 ve atom ağırlığı da 138,9’dur. Erime noktası 920°C, kaynama noktası ise 3469°C’dir. Oksidasyon sayısı 3+’dır.

Metalik lantan, mavimsi beyazdır, kolayca oksitlenir. Su ile yavaşça reaksiyona girer. Seyreltik asitlerde çözünür. Mutlak sıfır dereceye yakın sıcaklıklarda süper iletkenlik gösterir. Uranyum, toryum ve plutonyumun radyoaktiv bozunmaları sonucu ortaya çıkan bir üründür. Lantan cam îmâlinde, özellikle kırılma indisi yüksek olan merceklerin îmâlinde kullanılır.