Lakydes Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

25

LAKYDES (İÖ 3.yy)

Kyreneli filozof. Yeni Akademi’nin kurucusu ve Arkesilaos’un ardılı olarak ünlüdür.

Kyrene’de doğdu, İÖ 205 dolaylarında Atina’da öldü. Aleksandros adlı yoksul birinin oğludur. Önce Arkesilaos’un konuşmalarım dinlemiş, görüşlerini benimsemiş, onun ölümünden sonra, 241’de, okulun yönetimini eline almıştır. Bir söylentiye göre, öğretisini, Bergama Kralı Attalos’un kendisi için düzenlediği bir bahçede toplanan öğrencilerine açıklarmış.

Lakydes’e göre, bilginin kesin ve güvenilir bir ölçüsü yoktur. Stoa öğretisinin anlıkta yerleşerek kesinlik kazanan varsayımları (katalepsis) ölçü sayması doğru değildir. Duyulardan sağlanan bu varsayımlar, duyuların değişken, yanıltıcı olması dolayısıyla kesin geçerlik taşımaz. Ahlak konusunda başlıca kılavuz ustur, bütün davranışların, eylemlerin ona uyması gerekir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi