Lactantius Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

21

LACTANIUS (3-yy)

Romalı düşünür ve söylevci. Hıristiyanlık’ın, ilk dönemlerindeki savunucularındandır.

250’ye doğru Kuzey Afrika’da Numidya’da doğdu, 325 dolaylarında Treves’de öldü. Lactance olarak da bilinen düşünürün Latince adı Lucius Caecilius Firmanius Lactanius’tur. Arnobus’tan felsefe ve retorik okudu, bir söylevci olarak ünlendi. 290’da Roma imparatoru Diocletianus tarafından Nicomedia’ya (İzmit) çağrıldı. Orada Latince retorik okutmakla görevlendirildi. Çoktanrıcı olan Lactanius’un bu yıllarda Hıristiyanlık’ı benimsediği sanılmaktadır. İmparatorun Hıristiyanlar’a karşı ağır baskısı nedeniyle 305 dolaylarında Nicomedia’dan ayrıldı. 311’de geri döndü, 317’de imparator I.Constantinus’un oğlu Crispus’un öğretmeni olarak Galya’ya gönderilene değin burada kaldı.

Hıristiyanlık’ın coşkun bir savunucusu olan Lac-tanius, Latince Institutiones Divinae (“Tanrısal Kurumlar”) adlı yapıtında bilgelik ve dinin bir bütün olduğunu belirtmiş, çoktanrıcı dinlerle tanrıtanımazlığın da uzlaşma içinde bulunduğunu ileri sürmüştür. Ona göre Tanrı kendi kendini yaratmıştır. İnsan biçimindedir, tanrısal öfke, başlıca niteliğidir. Kesin bilgi yalnız bilime, o da Tanrı’ya özgüdür. Tektanrıcı dinler, özellikle de Hıristiyanlık, gerçek felsefeyi de içermektedir. Hıristiyan olmak en büyük mutluluktur.

Lactanius’un, Hıristiyanlık’ı savunan ve bu bağlamda bir tanrıbilim görüşü geliştirmeye çalışan yapıtlarında birçok çelişki bulunmuş, bu nedenle 424’te Roma’da toplanan Ruhani Meclis’te kuşkulular arasına alınmıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Les Institutions divines, (ö.s.), (çev.), 1542, (“Tanrısal Kurumlar”);/.* mort despersecuteurs de L’Eglise, (ö.s.), (çev), 1680, (“Kilise’ye Zulmedenlerin Ölümü”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi