Kutlu Bilgi Dergisi (1944-1945) İçerik, Yazarları, Hakkında Bilgi

22

Kutlu Bilgi. 1944-1945 yıllarında yayımlanan aylık ilmî, dinî ve ahlâkî dergi.

II. Dünya Savaşı’nın henüz bitmediği, ülkenin ekonomik ve sosyal alanda ciddi sıkıntılar geçirdiği dönemde millî ve dinî duyguları beslemek için yayın hayatına atılan derginin ilk sayısının (Ağustos 1944) tanıtma yazısında gayesi, “Ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı, refah ve saadet ülküsüne bütün gönül birliği ile ulaşmak, devlete saygı. Cumhuriyet’e bağlılık ve kanuna itaat fikirlerini kökleştirmek, millî dilek ve millî kültüre hizmet etmek” şek­linde ortaya konulmuştur. Logosunda “ilim, ahlâk ve içtimaiyat dergisi” ifade­siyle takdim edilen dergi, sınırlı oranda bir ilmî seviye taşımakla birlikte genel halk kitlesine hitap eden niteliği daha be­lirgindir.

Sahibi ve yazı işleri müdürü Yusuf Ziya Yörükan olan dergide Mustafa Rahmi Ba­laban, Erol Yaltkaya, Tahir Harimi Balcıoğlu, Zakir Kadiri Ugan, İsmail Hakkı Milas­lı. Ali Kemali Aksüt gibi şahısların yazıları da yer almakta ise de Yörükan’ın ağırlığı açık bir şekilde görülmektedir. Yazdığı birçok eserden başka Mihrab ve Millî Mecmua dergilerinde hitap ettiği kitle­ye ülkenin o günkü şartlarında ahlâk ve mefkure aşılayan Yörükan Kutlu Bilgiyi de aynı amaçla evinde kendisi hazırlamış, derginin bazı işlerinde çocuklarından da yararlanmıştır.

Derginin “Kutlu Bilgi” veya Yörükan’ın imzasıyla “Konuşma” başlığını taşıyan ilk yazıları ilim ve din, aile terbiyesi. İslâm’ın mahiyeti gibi konulara ayrılmıştır. İkinci sırada, sayılar arasında bazı farklılıklar bulunmakla birlikte “ahlâk” sayfası yer alır ve burada ahlâkî vazifeler. İslâm ah­lâkının kökleri ve temel ahlâkî prensipler gibi konular ele alınmıştır. Dergide ayrıca Türk Hava Kurumu ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nu tanıtan ve destekleyen ma­kalelere, Türk ve İslâm tarihi konularında basit sayılabilecek yazılara, yer yer Batılı yazarlardan tercümelere, sınırlı olarak da felsefe, kelâm problemleriyle ilgili küçük çaplı makalelerle iddialı olmaktan uzak hikâye ve didaktik şiirlere yer veril­miştir.

Her biri otuz iki sayfadan oluşan ve say­fa numaraları teselsül eden (288 sayfa) dergi kayıtlardan anlaşıldığına göre dokuz sayı çıkmış, son sayısında (Mayıs 1945) herhangi bir açıklama yapılmadan yayını hayatına son verilmiştir. Kutlu Bilgi, Türkiye’de dinî dergilerin bulunmadığı bir dönemde dinî ve kültüre! hayat hak­kında verdiği bazı ip uçları bakımından önemlidir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Önceki İçerikMuhittin Birgen Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikTagore Sözleri Hintli Şair, Filozof Rabindranath Tagore’un Anlamlı ve Özlü Sözleri