Kutadgu Bilig’den Seçme Dini, Felsefi Sözler, Nasihatler

 • Bütün halka içten gelen merhamet göster.
 • Allâh’a sığın, onun emrine itaatsizlik etme!
 • Dâima iyilik yap ki, kendin de iyilik bul.
 • Allah’tan ne gelirse ona râzı ol!
 • İyi hareket et, kötülerin zararlarını ortadan kaldır!
 • Gönlünü ve dilini doğru tut!
 • Diline ve gözüne sahip ol, boğazına dikkat et; az ye, fakat helal ye.
 • İnen yükselir, yükselen iner, parlayan söner ve yükselen durur.
 • Bu dünya renkli bir gölge gibidir, onun peşine düşersen kaçar; sen kaçarsan o seni kovalar.
 • Bütün iyilikler bilginin faydasıdır Bilgi ile göğe dahi yol bulunur.
 • Anlayış ve bilgi çok iyi şeydir; eğer bulursan, onları kullan ve uçup göğe çık.
 • Bir insan bütün dünyaya tamamen sahip olsa bile, sonunda dünya kalır; onun kısmetine ancak iki top bez düşer.
 • Akıl süsü dil, dil süsü sözdür İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür İnsan sözünü dil dili ile söyler; sözü iyi olursa, yüzü parlar.
 • filozof/yusufhashacip

 • Bu dünyanın kusuru bin, meziyeti ise birdir İnsan bunu nasıl geçirirse, o öyle geçer.
 • Büyüklük taslayan, kibirli ve küstah adam, tatsız ve sevimsiz olur; kibirli insanın itibari günden güne azalır.
 • Eğer kendine candan bağlı birisini arıyorsan, sözün kısası, kendinden daha candan birini bulamazsın.
 • Akıl senin için iyi ve yeminli bir dosttur Bilgi senin için çok merhametli bir kardeştir.
 • Doğan ölür, ondan eser olarak söz kalır Sözünü iyi söyle, ölümsüz olursun.
 • Dünya ve âhireti her ikisini birden elde etmek istersen, şu birkaç işi bırakma; muktedirsen bunları mutlaka yerine getir!
 • Elini uzatarak gökteki yıldızları tutsan ve başın göğe değse bile, sonunda sen yine yerdesin
 • Ey asil insan! insanlığı elinden bırakma; insanlığa karşı daima insanlıkla muamele et
 • İşi adaletle yap, buna gayret et; hiç bir zaman zulüm etme; Allah’a kulluk et ve O’nun kapısına yüz sür.
 • Hangi iş olursa olsun, sen onu tatlı dille karşıla; her işte tatlı dil kullanırsan saadet sana bağlanır.
 • Hiç bir işte acele etme, sabırlı ol, kendini tut; sabırlı insanlar arzularına erişirler.
 • Söz ağızda iken sahibinin esiridir, ağızdan çıktıktan sonra sahibi onun esirdir.
 • Hangi işe girersen, önce sonunu düşün; sonu düşünülmeyen işler, insana zarar getirir
 • Başkasının zararını isteme, kendin de zarar verme; hep iyilik yap, kendi heva ve heveslerine hakim ol.
 • Bak, doğan ölür; ondan, eser olarak, söz kalır; sözünü iyi söyle! ölümsüz olursun
 • İnsanın bunca zahmet çekmesi hep boğazı ve sırtı içindir; mal toplar, yiyemez; öldükten sonra da vebali altında kalır.
 • Ey nimet sahibi olan kimse, şükret Şükredene Tanrı nimetini artırır.
 • İnsan nadir değil, insanlık nadirdir insan az değil, doğruluk azdır.
 • İnsanın bunca zahmet çekmesi hep boğazı ve sırtı içindir Mal toplar, yiyemez; öldükten sonra da vebalı altında kalır.
 • Çok mal aç gözlüyü doyurmaz Ecel gelince pişman olur, fakat artık işini yoluna koyamaz.
 • Akıl bir meşaledir Kör için göz, ölü vücut için can, dilsiz için sözdür.
 • Kötülük edersen, kötülüğün karşılığı pişmanlıktır Elinden gelirse, kötülüğün inadına iyilik yap.
 • Çok dinle fakat az konuş Sözü akıl ile söyle ve bilgi ile süsle.
 • Fenalık cahillikten doğar, hastalıklar kötülükler hep aynı noksanlıktan ileri gelir Fakat tedavi ile hastalara şifa verilebilir; terbiye ile kötüler iyi edilebilir; okumak yoluyla da bilgisizlere bilgi verilmiş olur.
 • Öfke ve gazapla işe yaklaşma; eğer yaklaşırsan, ömrü heder edersin
 • Gurur faydasızdır, o insanları kendinden soğutur Alçak gönüllülük ise insanı yükseltir.
 • Halka faydalı ol, onlara zarar verme!
 • Her mahlûk kendi nasibini alır Yürüyenler yiyeceklerini ve uçanlar da yemlerini bulurlar.
 • Her sözü söz diye ağzından çıkarma Lüzumlu olan sözü düşünerek ve ihtiyatla söyle.
 • Her bakımdan tam zengin olmak istersen, kanaatkâr ol Böylece kendi nasibini elde etmiş olursun.
 • Huzur istersen zahmet ile birlikte gelir Sevinç istersen kaygı ile birlikte bulunur.
 • İşe acele ile girme, sabır ve teenni ile hareket et Acele yapılmış olan işler yarın pişmanlık getirir.
 • İnsanların seçkini insanlığa faydalı olan insandır Halk nazarında muteber kimse, merhametli olan insandır.
 • İnsan, binlerce yaşasa, arzu ettiği şeylere kavuşsa bile, yine dileği bitmez.
 • İnsana insanlığı nisbetinde mukabelede bulun Böyle mukabelede bulunduğu için, insana insan adı verilmiştir.
 • İnsanı dil kıymetlendirir ve insan onunla saadet bulur insanı dil kıymetten düşürür ve insanın dili yüzünden başı gider.
 • Kara toprak altındaki altın, taştan farksızdır Oradan çıkınca, beylerin başında tuğ tokası olur.
 • Kimin sana biraz emeği geçerse, sen ona karşılık daha fazlasını yapmalısın.
 • Kötülük değersiz bir şey olduğu için, onu yapan da değersizdir.
 • Menfaat sandalyeye benzer; başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan seni yükseltir.
 • Yalnız kendi menfaatini gözeten dosta gönül bağlama Fayda görmezse, sana düşman olur, ondan vazgeç.

  Kutadgu Bilig Nedir, Yazılma Amacı, Özellikleri