Kus bin Saide Kimdir, Hayatı, Kus bin Saide’nin Hutbesi, Hakkında Bilgi

23

Kus b. Sâide b. Amr el-İyâdî (ö. 600) Câhiliye döneminde Hz. Peygamber’in kendisini dinlediği, tevhid inancına bağlı hatip ve şair.