Kurtubi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
37

Ebû Abdirrahmân Bakî b. Mahled b. Yezîd el-Kurtubî (ö. 276/889) Müsned’iyle meşhur Endülüslü muhaddis.